herb Gminy Lipnica Murowana

Wyniki konkursów plastycznych w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż konkurs plastyczny w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 został rozstrzygnięty. W dniu 23 października 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Komisja Konkursowa złożona z pracowników tut. Ośrodka dokonała oceny konkursowych prac plastycznych. Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej wpłynęło  27 prac, a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie 44 prace konkursowe w ramach dwóch kategorii:

  1. konkursu plastycznego „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”,
  2. konkursu plastycznego na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”.

Czytaj dalej Wyniki konkursów plastycznych w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”

Zmiany w organizacji pracy Ośrodka

W związku z faktem, iż od dnia 17.10.2020r. powiat bocheński znajduje się w czerwonej strefie, w której panują rygorystyczne obostrzenia, tut. Ośrodek od dnia 19 października do odwołania wprowadza dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka:

  1. Obsługa klientów prowadzona jest w formie telefonicznej, elektronicznej i korespondencyjnej w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem pod nr tel.: 14 68 52 350, 14 68 52 330. Kontakt z Kierownikiem Ośrodka pod nr tel.: 537 205 780. Nr fax: 14 68 52 350. Tut. Ośrodek prosi o korzystanie z komunikacji elektronicznej i przesyłanie wymaganych dokumentów, wniosków bądź innej niezbędnej korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gops@lipnicamurowana.pl bądź ePUAP: /gopslipnica. Istnieje możliwość przesyłania korespondencji do tut. Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak również umieszczania jej w skrzynce podawczej zawieszonej przed wejściem do Ośrodka.
  2. Interesanci zgłaszający się osobiście proszeni są o korzystanie z wideodomofonu umieszczonego przy drzwiach wejściowych do Ośrodka, za pomocą którego można porozmawiać z pracownikami Ośrodka, bez konieczności bezpośredniego kontaktu, zachowując w ten sposób bezpieczeństwo obu stron.
  3. Brak możliwości wizyt pracowników socjalnych w terenie. Kontakt do asystenta rodziny pod nr tel.: 790 203 516.

Tut. Ośrodek w związku z coraz bardziej rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 apeluje do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana o stosowanie się do obowiązujących zasad zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki przeciw COVID-19. Informacje o obostrzeniach obowiązujących w strefie żółtej i czerwonej (w której znajduje się tut. gmina) można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19.

Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych, przestrzegajmy zasad kwarantanny/izolacji domowej. To przede wszystkim od nas samych i podejmowanych przez nas decyzji, działań zależy zdrowie, a czasem nawet życie nie tylko nasze własne, lecz również drugiego człowieka.

Ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 12 do dnia 16 października 2020r. funkcjonowanie tut. Ośrodka zostaje ograniczone w następujący sposób:
• brak możliwości bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników. Kierownik wykonuje pracę zdalnie i jest dostępny pod nr telefonu 537 205 780 bądź adresem e-mail: gops@lipnicamurowana.pl;
• w sprawie ewentualnego pobrania wniosków tradycyjnych prosimy o skorzystanie z wideodomofonu dostępnego przed wejściem do Ośrodka. Zachęca się jednak do korzystania z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA na stronie internetowej Ośrodka www.gops.lipnicamurowana.pl, gdzie można znaleźć wszystkie wnioski oraz wymagane do nich załączniki;
• wszelką korespondencję zaleca się umieszczać w skrzynce podawczej dostępnej przed wejściem do Ośrodka, bądź też przesyłać w formie elektronicznej (e-mail: gops@lipnicamurowana.pl, ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP)
• z Ośrodkiem można kontaktować się pod numerami telefonów: 14 68 52 350, 14 68 52 330 lub 537 205 780 w godz. 7:30-15:00, asystent rodziny świadczy swoją pracę zdalnie i jest dostępny pod nr tel. 790 203 516;
• usługi opiekuńcze świadczone są u osób bezwzględnie wymagających tej formy opieki, bez możliwości zapewnienia pomocy ze strony rodziny, sąsiadów, bądź innych osób;
• brak możliwości wizyt pracowników socjalnych w terenie.

Naszą misją jest pomaganie innym jednak w sytuacjach tak trudnych jak powyższa najważniejszym jest odpowiedzialność za zdrowie pracowników i klientów Ośrodka z równoczesnym przestrzeganiem wszelkich zasad ostrożności i procedur Sanepidu.

loading