herb Gminy Lipnica Murowana

Zmiany w harmonogramie projektu „Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż zmianie uległ harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”. Warsztat artystyczny z twórcami ludowymi, początkowo planowany na 12 kwietnia 2019r., został przełożony na 28 marca 2019r. Warsztat odbędzie się w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej (obok Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej) w godz. 15:00-19:00. Poniżej do pobrania aktualny harmonogram działań projektowych.

Harmonogram działań (aktualizacja na dzień 19.03.2019r.)

Ruszył nabór do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 01.03.2019r. do dnia 15.03.2019r. prowadzona jest rekrutacja do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro” realizowanego przez tut. Ośrodek. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa, jak również niezbędna dokumentacja dla osób deklarujących udział w projekcie znajdują się poniżej.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – osoby dorosłe

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – dzieci

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – osoby dorosłe

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – dzieci

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Szansa na lepsze jutro”

Karta Dużej Rodziny po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom, co istotne nadal z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Tut. Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty. Szczegółowe informacje na temat Mobilnej Karty Dużej Rodziny znajdują się TUTAJ.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w godzinach pracy Ośrodka lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod TYM adresem. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod TYM adresem.

Osobą zajmującą się obsługą Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest pracownik socjalny Mariusz Dudziak (tel. 14 68 52 330).

 

Objaśnienia do „Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny”

Instrukcja dotycząca wypełniania załącznika ZKDR-04 – „Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”

loading