herb Gminy Lipnica Murowana

Poradnictwo psychologiczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy i poradnictwa psychologicznego, z uwagi na brak możliwości kontaktu osobistego w obecnej sytuacji epidemii, mogą kontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem pod nr tel. 14 68 52 330 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30, a w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca dodatkowo w godzinach 15:30-17:00. Pomoc psychologiczna świadczona będzie przez okres obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kontakt z GOPS po godzinach pracy w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2

Informujemy, że w sprawach pilnych dotyczących pomocy w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 można kontaktować się z pracownikiem Ośrodka także w godzinach od 15:30 do 19:00 oraz w soboty i niedziele od 7:30-19:00 pod numerem telefonu 790-203-516.

Apelujemy jednocześnie do Seniorów, aby uważali na próby oszustw i wyłudzeń, które w tym trudnym dla wszystkich czasie mogą się pojawiać (np. fałszywe telefony, wiadomości SMS). Prosimy o rozwagę w podejmowaniu działań.

Apel do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej apeluje do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana, a szczególnie osób, które powróciły z zagranicy przed wejściem w życie obowiązku kwarantanny, w trosce o siebie, własną rodzinę i wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę, ograniczenie do minimum kontaktów z otoczeniem, monitorowanie własnego stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych niezwłoczne powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni pod nr tel. 14 612 32 34, 14 612 39 47, 14 612 39 58. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych. Od tego bowiem zależy skala rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

Cały czas obserwuje się zgłoszenia odnośnie nieprawidłowości w sposobie odbywania kwarantanny. Kwarantanna bezwzględnie obejmuje tych co wrócili z zagranicy i wszystkich domowników, członków rodziny, którzy mieli i mają z tą osobą bezpośredni kontakt. Mamy również do czynienia z działaniami lekceważącymi rządowe zalecenia oraz zasady zachowania bezpieczeństwa, tak własnego, jak również innych osób.

loading