Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Siła tkwi w nas”

W dniu 6 kwietnia 2018r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”, współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Zajęcia warsztatowe z beneficjentkami projektu poprowadziła Pani Magdalena Król – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji), kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Bochni. Spotkanie miało charakter integracyjny. Jego celem było wzajemne lepsze poznanie się beneficjentek oraz opracowanie podstawowych norm obowiązujących w grupie na dalsze zajęcia. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania.

   

 

Nowa polityka i struktura organizacyjna w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w ślad za otrzymanymi pismami z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, iż:

  1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851): „W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.”, natomiast art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952) stwierdza, iż: „W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie..

Czytaj dalej Nowa polityka i struktura organizacyjna w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych