Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.

Czytaj dalej Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bochni planuje rozpoczęcie od dnia 01.01.2019r. realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowe informacje o projekcie w załączonym pliku.

Informacja o projekcie