Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski należy składać w najbliższej jednostce ZUS lub KRUS. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom mieszkającym na terenie Polski, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    ALBO
    są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1.600,00 zł.

Czytaj dalej Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przedłużenie terminu składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż termin składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych został przedłużony do dnia 20 września 2019r. Szczegółowe informacje w załączonych zapytaniach ofertowych.

Zapytanie ofertowe nr 1
Wzór oferty

Zapytanie ofertowe nr 2
Wzór oferty