Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Utworzenie Ośrodka Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Od 1 kwietnia 2020r. w Bochni rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Placówka powstała w ramach wprowadzanego obecnie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i stanowi pierwszy z trzech poziomów systemu. Główne założenie reformy jest takie, żeby dzieci mogły liczyć na wsparcie psychologiczne we własnym środowisku, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, a dzięki temu jak najrzadziej trafiały do szpitali psychiatrycznych.

Ośrodek realizuje świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów borykających się z zaburzeniami nie wymagającymi interwencji lekarza psychiatry. W ramach swojej działalności oferuje kompleksową diagnozę psychologiczną, psychoterapię (indywidualną, grupową oraz rodzinną), a także pomoc terapeuty środowiskowego, którego zadaniem będzie koordynacja różnorodnych oddziaływań wobec dziecka.

Porady świadczone są bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmowani są pacjenci do 21 roku życia.  Do Ośrodka wymagane jest skierowanie.

Obecnie placówka realizuje świadczenia poprzez teleporady. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 509 804 190 lub drogą mailową pod adresem: ppd.bochnia@gmail.com.

Podziękowanie za maseczki ochronne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa podziękowanie Pani Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej oraz pracownikom GDK za uszycie znacznej ilości maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które będą przeznaczone dla podopiecznych naszego Ośrodka i ich rodzin. Materiał pochodził z zasobów własnych Kierownika. Maseczki są do odebrania w siedzibie GOPS dla każdego chętnego, by Rozporządzenie dotyczące zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej było w pełni respektowane.

Załatwianie spraw w Ośrodku w okresie pandemii koronawirusa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż na bieżąco realizuje wszystkie sprawy należące do jego właściwości. Osobiste przyjmowanie interesantów w tut. Ośrodku następuje wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Wszelkie sprawy można zgłaszać pod nr tel. 146852330 lub 146852350. Prosi się o przesyłanie korespondencji na skrzynkę e-mail gops@lipnicamurowana.pl, skrytkę ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP, aplikację Messenger (profil: GOPS w Lipnicy Murowanej) lub w formie wiadomości MMS pod numer tel. 537 205 780.

Ośrodek informuje ponadto, iż istnieje możliwość umieszczania wniosków oraz innej korespondencji kierowanej do tut. jednostki w skrzynce umieszczonej przed wejściem do Ośrodka. Przypomina się jednocześnie o konieczności zachowania ostrożności oraz obowiązkowym noszeniu maseczki ochronnej w miejscach publicznych, a przy wymogu potwierdzania odbioru dokumentów w tut. Ośrodku również rękawiczek ochronnych.