Menu
Categories
 
Kontakt

Budynek GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
Lipnica Dolna 25
32-724 Lipnica Murowana
tel.: 14 68 52 330
tel./fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP
e-PUAP

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
e-mail: m.dudziak.gops@lipnicamurowana.pl
tel.: 14 68 52 330
tel./fax: 14 68 52 350

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Od dnia 01.08.2018r. każdy piątek jest dniem wewnętrznym
dla stanowisk obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń „Dobry start”. Wnioski w tym dniu nie są przyjmowane.

Księgowość GOPS-u znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Kontakt: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44,
tel.: 14 63 48 552.

Numer konta do wpłat:
76 8589 0006 0230 0000 2903 0001

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Oddział w Nowym Wiśniczu

Numer konta do wpłat za usługi opiekuńcze:
85 8589 0006 0230 0000 0837 0003

Numer konta do wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej wydana już została wyłącznie karta tradycyjna lub elektroniczna:
31 8589 0006 0230 0000 0837 0005

*