herb Gminy Lipnica Murowana

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Załącznik do uchwały Nr XXVII/213/05 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2005r.

Lp. Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

(DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ)

Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

(DLA OSOBY W RODZINIE)

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
1 do 100% (do 701,00 zł) do 100% (do 528,00 zł) nieodpłatnie nieodpłatnie
2 powyżej 100% do 130% (powyżej 701,00 zł do 911,30 zł) powyżej 100% do 130% (powyżej 528,00 zł do 686,40 zł) 5% 15%
3 powyżej 130% do 160% (powyżej 911,30 zł do 1121,60 zł) powyżej 130% do 160% (powyżej 686,40 zł do 844,80 zł) 10% 30%
4 powyżej 160% do 200% (powyżej 1121,60 zł do 1402,00 zł) powyżej 160% do 200% (powyżej 844,80 zł do 1056,00 zł) 20% 45%
5 powyżej 200% do 250% (powyżej 1402,00 zł do 1752,50 zł) powyżej 200% do 250% (powyżej 1056,00 zł do 1320,00 zł) 30% 60%
6 powyżej 250% do 300% (powyżej 1752,50 zł do 2103,00 zł) powyżej 250% do 300% (powyżej 1320,00 zł do 1584,00 zł) 40% 80%
7 powyżej 300% do 350% (powyżej 2103,00 zł do 2453,50 zł) powyżej 300% do 350% (powyżej 1584,00 zł do 1848,00 zł) 60% 100%
8 powyżej 350% (powyżej 2453,50 zł) 100%

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi: 19,87 zł.

 

Art.  8. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł.

Art.  8. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł.
loading