herb Gminy Lipnica Murowana

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Załącznik do uchwały Nr XXVII/213/05 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2005r.

Lp. Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

(DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ)

Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

(DLA OSOBY W RODZINIE)

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
1 do 100% (do 634,00 zł) do 100% (do 514,00 zł) nieodpłatnie nieodpłatnie
2 powyżej 100% do 130% (powyżej 634,00 zł do 824,20 zł) powyżej 100% do 130% (powyżej 514,00 zł do 668,20 zł) 5% 15%
3 powyżej 130% do 160% (powyżej 824,20 zł do 1014,40 zł) powyżej 130% do 160% (powyżej 668,20 zł do 822,40 zł) 10% 30%
4 powyżej 160% do 200% (powyżej 1014,40 zł do 1268,00 zł) powyżej 160% do 200% (powyżej 822,40 zł do 1028,00 zł) 20% 45%
5 powyżej 200% do 250% (powyżej 1268,00 zł do 1585,00 zł) powyżej 200% do 250% (powyżej 1028,00 zł do 1285,00 zł) 30% 60%
6 powyżej 250% do 300% (powyżej 1585,00 zł do 1902,00 zł) powyżej 250% do 300% (powyżej 1285,00 zł do 1542,00 zł) 40% 80%
7 powyżej 300% do 350% (powyżej 1902,00 zł do 2219,00 zł) powyżej 300% do 350% (powyżej 1542,00 zł do 1799,00 zł) 60% 100%
8 powyżej 350% (powyżej 2219,00 zł) 100%

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi: 19,87 zł.

 

Art.  8. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł.

Art.  8. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł.
loading