herb Gminy Lipnica Murowana

Warsztaty z psychologiem w ramach projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”

W projekt socjalny „Szansa na lepsze jutro”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, angażuje się duża liczba beneficjentów. Na zajęciach z psychologiem w dniu 5 oraz 26 kwietnia pojawiło się prawie 30 osób. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Pierwsze spotkanie miało charakter typowo integracyjny. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się na temat swojej osoby, jak również oczekiwań odnośnie warsztatów. Wprowadzona zaś psychozabawa ułatwiła zapamiętanie imion pozostałych uczestników. Dorośli uczestnicy spotkania wyrażali zachwyt z powodu możliwości przypomnienia sobie czasów własnej młodości. Drugie zajęcia poświęcone zostały na dyskusję o emocjach i uczuciach. Beneficjenci w grupach poprzez odgrywane scenki komunikowali werbalnie i niewerbalnie różne emocje. Podczas zajęć wykorzystany został tamburyn oraz piłka, na której uczestnicy korzystając z wyobraźni pokazywali w jaki sposób oddziałuje na zmysły. Również na drugich zajęciach Pani psycholog wykorzystała różne formy psychozabawy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów, którzy nawet wyrażali chęć ich przedłużenia w czasie.

Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.

Czytaj dalej Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

loading