herb Gminy Lipnica Murowana

Załatwianie spraw w Ośrodku w okresie pandemii koronawirusa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż na bieżąco realizuje wszystkie sprawy należące do jego właściwości. Osobiste przyjmowanie interesantów w tut. Ośrodku następuje wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Wszelkie sprawy można zgłaszać pod nr tel. 146852330 lub 146852350. Prosi się o przesyłanie korespondencji na skrzynkę e-mail gops@lipnicamurowana.pl, skrytkę ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP, aplikację Messenger (profil: GOPS w Lipnicy Murowanej) lub w formie wiadomości MMS pod numer tel. 537 205 780.

Ośrodek informuje ponadto, iż istnieje możliwość umieszczania wniosków oraz innej korespondencji kierowanej do tut. jednostki w skrzynce umieszczonej przed wejściem do Ośrodka. Przypomina się jednocześnie o konieczności zachowania ostrożności oraz obowiązkowym noszeniu maseczki ochronnej w miejscach publicznych, a przy wymogu potwierdzania odbioru dokumentów w tut. Ośrodku również rękawiczek ochronnych.

Wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00). Czytaj dalej Wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych

Obowiązek zasłaniania ust oraz nosa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej apeluje do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana o stosowanie się do wprowadzonego od dnia 16 kwietnia 2020r. obowiązku zasłaniania ust oraz nosa. Każda osoba przebywająca w miejscu publicznym jest zobowiązana do noszenia maseczki, szalika czy chustki, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.
Przypomina się jednocześnie o obowiązujących ograniczeniach wprowadzonych przez rząd. Informacja na temat wprowadzonych ograniczeń znajduje się na stronie www.gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

loading