herb Gminy Lipnica Murowana

Warsztaty wikliniarskie – palmowe dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro”

Dnia 28 marca 2019r. w Sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyły się zajęcia warsztatowe dla beneficjentów projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”. Były to warsztaty o tematyce wikliniarskiej. Z uwagi na zbliżającą się Niedzielę Palmową przyjęły one charakter wykonywania palm. W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób. Warsztaty przeprowadził Gminny Dom Kultury. Zarówno Dyrektor GDK – Pani Agnieszka Żołna-Zdunek, jak również pracownicy oraz Pani Aniela Gromala, która skorzystała z zaproszenia na warsztaty, zademonstrowali uczestnikom sposób wykonywania palm. Korzystając z uprzejmości Pani Anieli Gromala beneficjenci projektu mieli okazję poznać tradycję konkursu lipnickich palm oraz postać Pana Józefa Piotrowskiego – inicjatora konkursu. W trakcie warsztatów wyświetlone zostały również krótkie filmy obrazujące charakter konkursu palm oraz ukazujące postać Pana Zbigniewa Urbańskiego – wykonawcę najwyższej jak dotąd palmy. Wszyscy uczestnicy przystąpili do własnoręcznego wykonywania palm i tego dnia nikt nie opuścił warsztatów bez palmy w rękach.

Zmiany w harmonogramie projektu „Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż zmianie uległ harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”. Warsztat artystyczny z twórcami ludowymi, początkowo planowany na 12 kwietnia 2019r., został przełożony na 28 marca 2019r. Warsztat odbędzie się w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej (obok Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej) w godz. 15:00-19:00. Poniżej do pobrania aktualny harmonogram działań projektowych.

Harmonogram działań (aktualizacja na dzień 19.03.2019r.)

Ruszył nabór do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 01.03.2019r. do dnia 15.03.2019r. prowadzona jest rekrutacja do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro” realizowanego przez tut. Ośrodek. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa, jak również niezbędna dokumentacja dla osób deklarujących udział w projekcie znajdują się poniżej.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – osoby dorosłe

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – dzieci

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – osoby dorosłe

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – dzieci

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Szansa na lepsze jutro”

loading