Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium odbędzie się 4 września 2023r. w godz. 10:00-12:35 a jego tematyką będzie Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing. Celem webinarium jest zwiększanie świadomości wśród seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Poniżej materiały dot. webinarium:

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 2 – Grafika – webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 3 – Tekst promujący webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR

Bezpłatne webinaria (seminaria online) dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną zaplanowane na 18 maja br.
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną zaplanowane na 21 czerwca br.
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

 

W poniższych załącznikach programy tych wydarzeń.

UKNF – Program_webinarium_CEDUR_dla_seniorów_18_05_2023

UKNF – Program_webinarium_CEDUR_dla_seniorów_21_06_2023

Poszukiwana osoba do pracy na stanowisku Asystenta Rodziny (NIEAKTUALNE)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osoby do pracy na stanowisku Asystenta Rodziny w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu.

Asystentem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może być osoba, która:

1. Posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Czytaj dalej Poszukiwana osoba do pracy na stanowisku Asystenta Rodziny (NIEAKTUALNE)

Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż uległ zmianie wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Aktualny wzór wniosku do pobrania TUTAJ.