Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 12 do dnia 16 października 2020r. funkcjonowanie tut. Ośrodka zostaje ograniczone w następujący sposób:
• brak możliwości bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników. Kierownik wykonuje pracę zdalnie i jest dostępny pod nr telefonu 537 205 780 bądź adresem e-mail: gops@lipnicamurowana.pl;
• w sprawie ewentualnego pobrania wniosków tradycyjnych prosimy o skorzystanie z wideodomofonu dostępnego przed wejściem do Ośrodka. Zachęca się jednak do korzystania z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA na stronie internetowej Ośrodka www.gops.lipnicamurowana.pl, gdzie można znaleźć wszystkie wnioski oraz wymagane do nich załączniki;
• wszelką korespondencję zaleca się umieszczać w skrzynce podawczej dostępnej przed wejściem do Ośrodka, bądź też przesyłać w formie elektronicznej (e-mail: gops@lipnicamurowana.pl, ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP)
• z Ośrodkiem można kontaktować się pod numerami telefonów: 14 68 52 350, 14 68 52 330 lub 537 205 780 w godz. 7:30-15:00, asystent rodziny świadczy swoją pracę zdalnie i jest dostępny pod nr tel. 790 203 516;
• usługi opiekuńcze świadczone są u osób bezwzględnie wymagających tej formy opieki, bez możliwości zapewnienia pomocy ze strony rodziny, sąsiadów, bądź innych osób;
• brak możliwości wizyt pracowników socjalnych w terenie.

Naszą misją jest pomaganie innym jednak w sytuacjach tak trudnych jak powyższa najważniejszym jest odpowiedzialność za zdrowie pracowników i klientów Ośrodka z równoczesnym przestrzeganiem wszelkich zasad ostrożności i procedur Sanepidu.

Komunikat Kierownika GOPS

W związku ze stwierdzeniem w ostatnich dniach kolejnych zakażeń COVID-19 w Gminie Lipnica Murowana Kierownik GOPS zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku. Ponownie zalecamy składanie wniosków w formie elektronicznej. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, jak również wielu innych banków. Celem złożenia wniosku konieczne jest zalogowanie się na konto klienta banku oraz odszukanie właściwej zakładki (np. „Dobry Start”, „Rodzina 500+”) i postępowanie według instrukcji wyświetlających się na ekranie. Jeśli obsługujemy bankowość elektroniczną wypełnienie i złożenie wniosku nie będzie żadną trudnością.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia „Dobry Start”, świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, Karty Dużej Rodziny, a nawet wnioski o przyznanie pomocy społecznej można składać za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl. Należy wejść w zakładkę „Złóż wniosek o świadczenie elektronicznie”, a następnie założyć konto/zalogować się poprzez Profil Zaufany. Do Profilu Zaufanego można z kolei zalogować się poprzez bankowość elektroniczną bądź w prosty sposób założyć konto w przypadku jego braku (https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

Elektroniczne złożenie wniosku zajmuje tylko kilka chwil i nie tylko przyspiesza załatwienie sprawy lecz jednocześnie zapewnia wzajemne bezpieczeństwo. Jeżeli zaś decydujemy się na złożenie wniosku w tradycyjnej formie (papierowej) stosujmy się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i obostrzeń nałożonych przez SANEPID czy Ministerstwo Zdrowia. Szczególnie zaś:
– unikajmy przychodzenia do Ośrodka z dziećmi bądź innymi członkami rodziny (sprawę załatwia tylko strona będąca przedmiotem postępowania administracyjnego),
– w miarę możliwości wypełniajmy wnioski w rękawiczkach ochronnych i własnymi długopisami,
– w kolejce do pracownika zachowujmy odpowiedni dystans,
– stosujmy się do zaleceń zamieszczonych na drzwiach wejściowych (wchodzenie pojedynczo, w maseczkach bądź przyłbicach zasłaniających zarówno usta jak i nos, dezynfekcja rąk za pomocą stacji dezynfekcji umieszczonej w przedsionku Ośrodka).

Czytajmy uważnie wnioski i wszelkie do nich uwagi, wypełniajmy je powoli i starannie wraz z wszystkimi wymaganymi rubrykami. Szczególnie zwracajmy uwagę na podpisy, by przy sprawdzaniu wniosku przez pracownika kontakt osobisty ograniczyć do minimum. Z uwagi na brak możliwości lokalowych do wypełniania wniosków w siedzibie GOPS, wnioski wypełniamy w domu, a wypełniony wniosek składamy w Ośrodku poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej. Wszelkie wątpliwości przy ich wypełnianiu można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 52 330, niekoniecznie korzystając w tym celu z osobistej wizyty w GOPS.

Poniżej zamieszczamy wzory wypełniania wniosku:
o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”,
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

WSZYSTKIE WNIOSKI ORAZ NIEZBĘDNE DO NICH ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA. WYSTARCZY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ WNIOSEK BEZ KONIECZNOŚCI POBIERANIA DRUKU FORMULARZA Z TUT. OŚRODKA. Wszystkie formularze wniosków dostępne w siedzibie GOPS są identyczne z formularzami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Klienci pomocy społecznej powinni skontaktować się telefonicznie przed planowaną wizytą w GOPS pod nr telefonu 14 68 52 350 lub 537 205 780.

Wszelkie wnioski i inne dokumenty kierowane do tut. Ośrodka można przesyłać listownie bądź też wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Ośrodka (nawet w dni wolne od pracy) . Możliwe jest również przesyłanie wiadomości SMS/MMS na telefon komórkowy Ośrodka 537 205 780.

PRZYPOMINAMY, IŻ PIĄTEK W DALSZYM CIĄGU POZOSTAJE DNIEM WEWNĘTRZNYM.

Dla przypomnienia:
nr telefonu do Ośrodka: 14 68 52 330, 14 68 52 350, 537 205 780
nr fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP