Archiwum kategorii: Wszystkie informacje

Podziękowania dla byłego Kierownika GOPS – Pani Marii Kurek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Słowińska wraz z wszystkimi pracownikami tut. Ośrodka składa Pani Marii Kurek płynące z głębi serca i serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, wszelkie wsparcie zarówno na płaszczyźnie życia zawodowego jak również prywatnego, a także profesjonalne i rzetelne kierowanie Ośrodkiem. Dzięki Pani bezgranicznej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu, tak zawodowemu jak i życiowemu otwierała Pani drogę każdemu pracownikowi do rozwoju zarówno zawodowego jak również osobistego. Pani indywidualne i wnikliwe podejście do każdej rozwiązywanej sprawy dawało każdemu pracownikowi wzór do naśladowania.

Dziękujemy za miły czas spędzony z Panią, każdy uśmiech, którym obdarowywała Pani pracowników oraz Klientów Ośrodka, jak również za każde słowa krytyki, które były konstruktywne i pozwalały nam rozwijać się. Zapamiętana została Pani jako bardzo wartościowa osoba z ogromnym potencjałem i możliwościami. Pozostawiła Pani po sobie dobre wspomnienia, do których każdy pracownik powracał będzie z sentymentem.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia najskrytszych marzeń, dalszych sukcesów w życiu prywatnym, dobrego zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życiowej, którą będzie Pani kroczyć. Jeszcze raz za wszystko serdecznie Pani dziękujemy!

Kierownik oraz pracownicy
GOPS Lipnica Murowana

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje logopedy, fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego oraz surdopedagoga do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych.

 

Zapytanie ofertowe SUO.4.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.5.2022 – fizjoterapeuta / rehabilitant

Zapytanie ofertowe SUO.6.2022 – surdopedagog

Zapytanie ofertowe SUO.7.2022 – fizjoterapeuta

Zapytanie ofertowe SUO.8.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.9.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.10.2022 – rehabilitant

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Święta Bożego Narodzenia są okresem szczególnym dla każdego człowieka, pełnym ciepła, empatii, radości oraz nadziei na przyszłość. Okresem przepełnionym miłością, którą pragniemy dzielić się z innymi. To czas, kiedy otwieramy się na innych i stajemy się wrażliwsi na ich problemy i potrzeby. W okresie Świąt Bożego Narodzenia żadna osoba nie powinna odczuwać osamotnienia. Z myślą o samotnych i osamotnionych mieszkańcach Gminy Lipnica Murowana tut. Ośrodek zorganizował tradycyjne Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Spotkanie to dla wielu osób było okazją do przeżywania świąt w gronie innych osób.

Tegoroczne Spotkanie Wigilijne odbyło się w niedzielę 15 grudnia. W spotkaniu udział wzięli nie tylko Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, lecz również inne osoby z ternu gminy, bez względu na wiek. Do świątecznego stołu zasiadło ponad 70 osób. O przygotowanie tradycyjnych, regionalnych potraw oraz obsługę gości przy wigilijnym stole zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej działające przy Kółku Rolniczym w Lipnicy Dolnej. Spotkanie było okazją do promowania regionalnych wigilijnych dań w ramach projektu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Specjały lipnickie na warsztatach międzypokoleniowych”.

Czytaj dalej Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych