Informacja na temat projektu „Siła tkwi w nas”

W miesiącu lipcu kontynuowane były spotkania w ramach projektu „Siła tkwi w nas”. Dnia 24 i 31 lipca odbyły się zajęcia praktyczne z asystentem osoby niepełnosprawnej Panem Tomaszem Robak. Panie uczestniczące w spotkaniach poznały m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, informacje na temat omdleń, utrat przytomności, udarów czy cukrzycy. Zaznajomiły się z bardzo istotnym algorytmem pierwszej pomocy. Poznały również różnice pomiędzy resuscytacją krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia oraz zasady postępowania w przypadku napadu padaczki. Miały ponadto okazję przećwiczyć ustawianie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, a także prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestniczek, które aktywnie angażowały się w ćwiczenia praktyczne. Zajęcia z asystentem osoby niepełnosprawnej będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Z kolei na kursie obsługi kas fiskalnych, który odbył się w dniu 1 sierpnia pojawiła się również większa liczba uczestniczek projektu. Kurs zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Bochni, a poprowadzony przez Pana Roberta Mazur, obejmował 10 godz. szkoleniowych. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi urządzeń fiskalnych. Program szkolenia obejmował przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych w placówkach handlowych, obowiązki podatników stosujących kasy fiskalne, programowanie kas, uzyskiwanie raportów kasowych, jak również ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem kas fiskalnych w sprzedaży i dokumentowanie sprzedaży. Wszystkie uczestniczki szkolenia otrzymały stosowne certyfikaty, poszerzające  ich kwalifikacje zawodowe.

 

Informacja o świadczeniach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start „300+”.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie tut. Ośrodka, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
Wnioski o świadczenie z Programu Dobry Start można składać przez Internet za pomocą: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, jak również na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

TERMINY – OKRES ZASIŁKOWY 2018 / 2019

Świadczenia rodzinne

okres zasiłkowy od 1 listopada 2018 do 31 października 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA
do dnia 31 sierpnia do dnia 30 listopada
od dnia 1 września

do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia
od dnia 1 listopada

do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz Fundusz alimentacyjny

okres zasiłkowy od 1 października 2018 do 31 września 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA
do dnia 31 sierpnia do dnia 31 października
od dnia 1 września do dnia

30 września

do dnia 30 listopada tego roku
od dnia 1 października do

dnia 31 października

do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia

30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia danego

roku do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Program „Dobry start” (300,00 zł)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Kolejne spotkania w ramach projektu „Siła tkwi w nas”

Projekt socjalny „Siła tkwi w nas” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej nabiera rumieńców. W dniu 17.07.2018r. beneficjentki projektu miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z dietetykiem – Panią Anną Wiśniewską-Strzałka z Centrum Dietetycznego „NaturHouse” w Bochni. Podczas spotkania omówiona została problematyka zdrowego odżywiania czy stosowania skutecznych diet. Pani dietetyk przedstawiła szczegółowo zdrowe zamienniki niezdrowej żywności, a także konstrukcję różnego rodzaju etykiet na produktach spożywczych. Zwróciła uwagę na konieczność regularnego przyjmowania posiłków w ciągu dnia, w tym istotne znaczenie śniadania. Przedstawiła również podstawowe błędy żywieniowe. Beneficjentki poznały też kluczowe różnice między sokiem, nektarem a napojem.

Z kolei dnia 20.07.2018r. w ramach projektu odbył się wykład z pielęgniarką środowiskową SPGZOZ w Lipnicy Murowanej – Filii w Rajbrocie – Panią Bogusławą Szpil. Pielęgniarka przybliżyła beneficjentkom m.in. temat higieny i zdrowego stylu życia. Omówiła choroby wynikające z braku higieny osobistej. Pokazała też jak prawidłowo myć ręce.
W ramach profilaktyki zdrowotnej przedstawione zostały jej fazy, jak również badania przesiewowe (mammografia, kolonoskopia, spirometria, RTG, poziom glukozy, cholesterolu, ciśnienia tętniczego krwi oraz badania dermatoskopowe). Omówione zostały programy profilaktyki gruźlicy i chorób układu krążenia realizowane przez ośrodek zdrowia. Panie uczestniczące w projekcie miały również okazję przećwiczyć podczas zajęć technikę relaksacyjną pod postacią treningu autogennego Schultza.

Pomoc społeczna

loading