Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej działa od 2014r.

Celem działalności Punktu jest diagnozowanie problemów Klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz planowanie pomocy i udzielanie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu należy w szczególności:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  3. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w powstrzymania przemocy.
  4. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  5. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Lipnica Murowana i są świadczone bezpłatnie.

Dyżury w Punkcie pełnią pracownicy socjalni oraz Kierownik Ośrodka.

W każdy drugi, trzeci i czwarty czwartek miesiąca w godz. 15:30-17:00 dyżury pełni także psycholog.

 

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

tel. 14 68 52 330, tel./fax 14 68 52 350

Godziny urzędowania:
Wtorek 15:30 – 17:00
Czwartek 15:30 – 17:00

loading