Kontakt

Budynek GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
Lipnica Dolna 25
32-724 Lipnica Murowana
tel.: 14 68 52 330
tel./fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: gopslipnica
e-PUAP

adres do e-Doręczeń: AE:PL-52572-63887-EWSBV-22Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
Patrycja Powroziewicz-Wrona
e-mail: odo@lipnicamurowana.pl

Każdy piątek jest dniem wewnętrznym dla stanowisk obsługi świadczeń rodzinnych. Wnioski w tym dniu nie są przyjmowane.

Księgowość GOPS-u znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Kontakt: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44,
tel.: 14 63 48 552.

Numer konta do wpłat:
76 8589 0006 0230 0000 2903 0001

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Oddział w Nowym Wiśniczu

Numer konta do wpłat za usługi opiekuńcze:
85 8589 0006 0230 0000 0837 0003

Numer konta do wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wydanie karty tradycyjnej w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej została już udostępniona karta elektroniczna:
31 8589 0006 0230 0000 0837 0005

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading