Kolonie dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o koloniach dla dzieci rolników, organizowanych przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Obecnie złożony został wniosek o dofinansowanie kolonii przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz powinien ogłosić wyniki konkursu do 10 czerwca 2024r. Ponieważ jest już wiele zapytań i rezerwacji na wakacje,  proponowane jest przeprowadzenie wstępnej rekrutacji. Rezerwacja miejsc odbywa się do dnia 31 maja.
Ostateczną informację o tym, gdzie i jakie turnusy zostaną zorganizowane oraz dla ilu dzieci Stowarzyszenie przekaże po otrzymaniu decyzji FSUSR.

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego i Gościno k/Kołobrzegu.

Planowane terminy turnusów:
turnus 1. 29.06.-07.07.2024,
turnus 2. 08.07.-16.07.2024,
turnus 3. 17.07.-25.07.2024,
turnus 4. 26.07.-03.08.2024,
turnus 5. 04.08.-12.08.2024,
turnus 6. 13.08.-21.08.2024,
turnus 7. 22.08.-30.08.2024.

Opłata Rodziców (rolników): 600,00 zł (całkowity koszt kolonii: 1.800,00zł). Transport – autokarowy, miejsce zbiórki – na terenie Państwa Gminy.

Stowarzyszenie prosi o kontakt telefoniczny (81 746 19 85 wew. 2, kom. 664 152 320) lub mailowy (stowarzyszenie@wypoczynek.org), aby zarezerwować miejsca – liczy się kolejność zgłoszeń.

W załączeniu wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje.

Informacje dla Instytucji
Program góry 2024
Program morze 2024
Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2024
Regulamin uczestnika wypoczynku
Karta_kwalifikacyjna KRUS_2024_LATO
Lista uczestników wypoczynku KRUS LATO 2024
Oświadczenie – inne nazwisko dziecka i rodzica

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium (spotkanie online) dla seniorów oraz ich opiekunów pt. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji. Webinarium odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30). Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89103&p_id=18
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco. Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje w załączonych plikach.

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 18 czerwca 2024 roku

Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR

Projekt socjalny „Czas na aktywność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie socjalnym „Czas na aktywność” dofinansowanym ze środków Wojewody Małopolskiego na realizację zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Jego głównym celem jest podniesienie jakości życia seniorów oraz ich samodzielności życiowej. W projekcie przewidziano uczestnictwo maksymalnie 40-stu osób. Rekrutacja uczestników prowadzona jest do dnia 12 kwietnia 2024. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • spotkanie z dietetykiem – edukacja żywieniowa osób starszych „Menu pod lupą”,
 • spotkanie z pielęgniarką dotyczące profilaktyki zdrowotnej seniorów,
 • warsztaty kulinarne prowadzone przez koło gospodyń wiejskich,
 • poradnictwo prawne dla seniorów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
 • zajęcia z psychologiem dbające o sprawny umysł seniora – „Trening funkcji poznawczych”,
 • pomoc w rekrutacji do projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0”,
 • poradnictwo socjalne dotyczące przysługujących seniorom świadczeń,
 • spotkanie z funkcjonariuszem Policji dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa oraz rodzajów oszustw kierowanych wobec osób starszych,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z fizjoterapeutą – gimnastyka kręgosłupa,
 • spotkanie z książką w bibliotece,
 • prelekcja na temat profilaktyki schorzeń kręgosłupa prowadzona przez rehabilitanta/ fizjoterapeutę – „Rehabilitacja w życiu seniora”,
 • zajęcia z informatykiem zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu seniora,
 • integracja międzypokoleniowa – spotkanie seniorów z grupą dzieci i młodzieży podczas warsztatów wikliniarskich dekoracyjno-koszykarskich.

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać pod nr telefonu 146852330 lub 146852350 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 bądź osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Poniżej do pobrania regulamin projektu, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu.

Regulamin projektu ”Czas na aktywność”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Czas na aktywność”

Oświadczenie uczestnika projektu ”Czas na aktywność” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Czas na aktywność”

loading