Kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce. Jej organizatorem jest Fundacja Edukacja z Wartościami na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach kampanii powstały:

  • strona internetowa https://rodziczastepczy.pl/ – źródło wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego,
  • infolinia o numerze 22 490 80 50. Eksperci od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym,
  • spoty telewizyjne radiowe,
  • poradnik jak zostać rodzicem zastępczym,
  • banery dostępne przestrzeni medialnej,
  • konferencja pt. „Już jesteś?” Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi kampanii.

Szczegółowe informacje o kampanii

Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 7.11.2023r. w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie oraz w dniu 13.11.2023r. w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej odbyła się pierwsza część warsztatów dla rodziców dzieci przedszkolnych z psychologiem Panią Katarzyną Laberschek. Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z przedszkolami z terenu Gminy Lipnica Murowana w zakresie projektu socjalnego Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. Pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczyło tematu „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”. Pani psycholog zaznajomiła zebranych rodziców m.in. ze stylami rodzicielstwa, potrzebami dziecka czy stawianiu dziecku granic. Poruszyła kwestię osobowości rodzica, przedstawiając „plan” na właściwe rodzicielstwo. Kolejne spotkania zaplanowano na 27 listopada oraz 4 grudnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w formie pobytu dziennego. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

LUB

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) Czytaj dalej Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza serdecznie wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na warsztaty psychologiczne w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej we współpracy z przedszkolami z terenu tut. gminy w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. Warsztaty poprowadzone zostaną przez Panią psycholog Katarzynę Laberschek. Ich celem jest propagowanie prawidłowych wzorców i postaw rodzicielskich, kształtowanie wśród rodziców umiejętności stosowania właściwych metod wychowawczych i umiejętności psychospołecznych oraz zapobieganie zagrożeniom płynącym z wirtualnej rzeczywistości. Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

  1. 07.11.2023r. godz. 16:30 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
  2. 13.11.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
  3. 27.11.2023r. godz. 16:00 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”;
  4. 04.12.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”.
loading