Ważne adresy

Przydatne adresy i telefony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana
tel.
14 68 52 330, tel./fax 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
strona www: https://www.gops.lipnicamurowana.pl

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana
tel. 14 68 52 330, tel./fax 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnicy Murowanej
siedziba Punktu w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 83, 32-724 Lipnica Murowana

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana
tel. 14 63 48 550
e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl
strona www: http://www.lipnicamurowana.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 59, 32-724 Lipnica Murowana
tel. 14 68 52 614
e-mail: zslipnica@gmail.com
strona www: https://zslipnica.edupage.org

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie
Rajbrot 362, 32-725 Rajbrot
tel. 14 68 52 980, 14 68 52 920
e-mail: psprajbrot@szkolarajbrot.edu.pl
strona www: https://spszkolarajbrot.edupage.org/

Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 59 A, 32-724 Lipnica Murowana
tel. 14 68 52 612
e-mail: przedszkolelipnica@onet.eu
strona www: http://przedszkolelipnica.pl

Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie
Rajbrot 110, 32-725 Rajbrot
tel. 14 61 38 070
e-mail: przedszkolerajbrot@wp.pl
strona www: http://przedszkolerajbrot.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 83, 32-724 Lipnica Murowana
tel. 697 602 327
e-mail: utwlipnica@interia.pl
strona www: http://utw.lipnicamurowana.pl

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 83, 32-724 Lipnica Murowana

tel. 785 270 484
e-mail: info@psks.eu
strona www: http://www.psks.eu

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 74, 32-724 Lipnica Murowana
tel./fax 14 68 52 108
e-mail: gdk@kulturalipnica.pl
strona www: http://www.kulturalipnica.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 83, 32-724 Lipnica Murowana
tel. 14 68 52 617
e-mail: bibliotekalipnica@wp.pl

Biblioteka Publiczna w Rajbrocie
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej
Rajbrot 541, 32-725 Rajbrot
tel. 14 68 53 040
e-mail: bibliotekarajbrot@wp.pl

SPGZOZ w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana
tel./fax 14 68 52 628
e-mail: zoz@lipnicamurowana.pl
strona www: https://przychodnia-lipnica.pl

SPGZOZ w Lipnicy Murowanej – filia w Rajbrocie
Rajbrot 9, 32-725 Rajbrot
tel./fax 14 68 52 999
e-mail: zoz@lipnicamurowana.pl
strona www: https://przychodnia-lipnica.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa
tel. 48 222 500 115
e‐mail: info@mrpips.gov.pl
strona www: https://www.gov.pl/web/rodzina

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 527, 12 39 21 200
fax 12 422 72 08
adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
strona www: https://www.malopolska.uw.gov.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie
Żegocina 232A, 32-731 Żegocina
tel. 14 61 32 705
e-mail: kontakt@sds-zegocina.pl
strona www: https://www.sds-zegocina.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce
Muchówka 157, 32-722 Królówka
tel. 14 68 59 200, 732 177 374
e-mail: sds157@wp.pl
strona www: https://muchowka.naszsds.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie
Łapanów 12A, 32-740 Łapanów
tel. 14 68 53 433, 722 172 100
e-mail: wtzlapanow@gmail.com
strona www: http://www.wtzlapanow.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Proszówkach
Proszówki 346, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 10 399, fax 14 61 10 921
e-mail: wtzproszowki@poczta.onet.pl
strona www: http://wtzbochnia.pl

Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu
ul. Rynek 12, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 47 83 23 407

Komenda Powiatowa Policji w Bochni
ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia
tel. 47 83 23 222, fax 47 83 23 244
e-mail: komendant@bochnia.policja.gov.pl
strona www: http://bochnia.policja.gov.pl

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni
Magazyn żywności i odzieży
ul. Kolejowa 5A, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 36 22, 661 228 602

Bank Żywności w Krakowie
ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków
tel. 730 900 571, 730 900 467, 694 436 435
e-mail: bz.krakow@bankizywnosci.pl
strona www: http://www.krakow.bankizywnosci.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia
tel./fax 14 61 19 740
e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl
strona www: https://pcpr.bochnia.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. 22 50 55 500
infolinia: 22 581 84 10
strona www: https://www.pfron.org.pl
Oddział Małopolski
ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków
tel. 12 31 21 400, fax 12 415 86 85
e-mail: krakow@pfron.org.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni
ul. Karolina 14G, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 12 892 (czynny całodobowo)
e-mail: oik.bochnia@op.pl
strona www: http://oik-bochnia.pl

Dom Pomocy Społecznej w Bochni
ul. Karolina 14 G, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 25 990
e-mail: dps@powiat.bochnia.pl
strona www: http://www.dpsbochnia.pl
Oddział dla osób w podeszłym wieku
tel. 14 61 25 990
Oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych
tel. 14 61 13 625

Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 53 400
e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
strona www: http://szpital-bochnia.pl
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Powiatowego w Bochni
tel. 14 61 53 276

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana
w Bochni

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 1B, 32-700 Bochnia
tel. 14 612-36-91, 691 494 436
e-mail: ppp@powiat.bochnia.pl
strona www: https://pppbochnia.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Neurologiczna „Sanus” w Bochni
ul. Proszowska 1, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 23 655, fax. 14 61 11 077
e-mail: nzoz-sanus@wp.pl

NZOZ „PROMEDICUM” Centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Promedicum” w Limanowej

ul. Kościuszki 15, 34-600 Limanowa
tel. 18 33 74 201
e-mail: nzozpromedicum@gmail.com

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Konfederatów Barskich 2, 32-700 Bochnia
tel. 880 411 768
e-mail: poradnia_terapii_bochnia@interia.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko
e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
strona www: http://www.spzoz-brzesko.pl
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
tel. /fax 14 66 21 320
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
tel. /fax 14 66 21 320

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
e-mail: wotuw@babinski.pl
strona www: http://wotuw.malopolska.pl
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel. /fax 12 65 24 499
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel./fax 12 65 24 270
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel./fax 12 65 24 378

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (OLUiW)
ul. Lwowska 178 A, 33-100 Tarnów
tel./fax 14 63 15 287
e-mail: olu@lukasz.med.pl

strona www: https://www.lukasz.med.pl
O
dział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
tel. 14 63 15 291, 14 63 15 287
Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
tel./fax 14 63 15 287
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
tel./fax 14 63 15 287

NZOZ Medikarte w Bochni – Gabinety Specjalistyczne
ul. Proszowska 1, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 13 030
strona www: http://medikarte.pl

CenterMed Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 15 450, 14 61 15 460, 801 404 402 (Infolinia)
strona www: http://centermed.pl

i-Medica
Żegocina 473, 32-731 Żegocina
tel. 533 833 556, 539 712 860
e-mail:
strona www: https://zegocina.i-medica.pl

Prokuratura Rejonowa w Bochni
ul. E. Windakiewicza 9/2, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 23 697, fax. 14 61 23 767
e-mail: biuro.podawcze.prboc@prokuratura.gov.pl
strona www: http://www.tarnow.po.gov.pl/?page_id=17

Sąd Rejonowy w Bochni
ul.
Kościuszki 4, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 52 100, fax. 14 61 24 266
email: administracja@bochnia.sr.gov.pl
strona www: http://www.bochnia.sr.gov.pl
Wydział I Cywilny
tel. 14 61 52 118, fax.14 61 52 110
Wydział II Karny
tel. 14 61 52 120, 14 61 52 121, fax.14 61 52 124
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
tel. 14 61 52 107, fax. 14 61 52 108
Wydział IV Pracy
tel. 14 61 52 106
Wydział V Ksiąg Wieczystych
tel. 14 61 52 126
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Sekretariat Zespołu: tel. 14 61 52 131
Kierownik Zespołu: nr tel.  14 61 52 139
Pokój dyżurów kuratorów zawodowych: tel: 14 61 52 138
Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych: tel: 14 61 52 140,
14 61 52 141, 14 61 52 142, 14 61 52 143
Kuratorzy Zawodowi Rodzinni: tel: 14 61 52 144, 14 61 52 145,
14 61 52 146, 14 61 52 147

Sąd Okręgowy w Tarnowie
ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
tel. 14 68 87 400, fax. 14 68 87 417
e-mail: sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl
strona www: http://www.tarnow.so.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 53 700, fax 14 61 53 708
e-mail: powiat@bochnia.pl
strona www: http://www.bochnia.starostwo.gov.pl

Urząd Skarbowy w Bochni
ul. Gołębia 3, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 52 600 (centrala), 14 61 52 650 (sekretariat),
fax 14 61 52 653

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 52 910, 801 400 987 (Centrum Obsługi Telefonicznej –
z telefonów stacjonarnych), 22 56 01 600 (Centrum Obsługi Telefonicznej – z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
strona www: http://www.zus.com.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –
Placówka Terenowa w Bochni
ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia
tel. 14 61 23 044, tel./fax 14 61 23 014
e-mail: bochnia@krus.gov.pl
strona www: http://www.krus.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia
tel./fax 14 61 11 051, 14 61 11 052, 14 61 11 053, 14 61 11 954
e-mail: krbo@praca.gov.pl, pup@powiat.bochnia.pl
strona www: http://bochnia.praca.gov.pl

PZU S.A. – Oddział w Bochni
ul. Biała 19, 32-700 Bochnia
tel. 14 30 82 040, fax. 14 30 82 188
strona www: https://www.pzu.pl

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading