Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej działa od 2014r.

Celem działalności Punktu jest diagnozowanie problemów Klienta w zakresie przemocy domowej i uzależnień oraz planowanie pomocy i udzielanie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu należy w szczególności:

  1. poradnictwo socjalne w sprawach uzależnień, przemocy domowej oraz innych trudności związanych z funkcjonowaniem osób lub rodzin,
  2. poradnictwo psychologiczne dla osób przeżywających w szczególności kryzysy rozwojowe, trudności przystosowawcze, uwikłanych w przemoc domową, uzależnienia jak również inne problemy życiowe,
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej,
  4. inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i przeciwdziałania przemocy,
  5. gromadzenie aktualnych informacji o podmiotach udzielających pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
  6. współdziałanie z innymi podmiotami działającymi na rzecz pomocy rodzinie, w tym zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Lipnica Murowana i są świadczone bezpłatnie.

Dyżury w Punkcie pełnią pracownicy socjalni oraz Kierownik Ośrodka.

W każdy drugi i trzeci czwartek miesiąca w godz. 15:30-17:00 oraz w każdy czwarty czwartek miesiąca w godz. 15:30-17:30 dyżury pełni także psycholog.

 

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

tel. 14 68 52 330, tel./fax 14 68 52 350

Godziny urzędowania:
Wtorek 15:30 – 17:00
Czwartek 15:30 – 17:00

W każdy czwarty czwartek miesiąca Punkt czynny w godzinach 15:30 – 17:30

loading