Odpłatność za usługi opiekuńcze

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI.450.2023 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych:

Lp. Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

(DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ)

Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

(DLA OSOBY W RODZINIE)

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
1 do 100% (do 776,00 zł) do 100% (do 600,00 zł) nieodpłatnie nieodpłatnie
2 powyżej 100% do 120% (powyżej 776,00 zł do 931,20 zł) powyżej 100% do 120% (powyżej 600,00 zł do 720,00 zł) 5% kosztu godziny usługi 5% kosztu godziny usługi
3 powyżej 120% do 150% (powyżej 931,20 zł do 1.164,00 zł) powyżej 120% do 150% (powyżej 720,00 zł do 900,00 zł) 10% kosztu godziny usługi 10% kosztu godziny usługi
4 powyżej 150% do 180% (powyżej 1.164,00 zł do 1.396,80 zł) powyżej 150% do 180% (powyżej 900,00 zł do 1.080,00 zł) 15% kosztu godziny usługi 15% kosztu godziny usługi
5 powyżej 180% do 220% (powyżej 1.396,80 zł do 1.707,20 zł) powyżej 180% do 220% (powyżej 1.080,00 zł do 1.320,00 zł) 20% kosztu godziny usługi 20% kosztu godziny usługi
6 powyżej 220% do 260% (powyżej 1.707,20 zł do 2.017,60 zł) powyżej 220% do 260% (powyżej 1.320,00 zł do 1.560,00 zł) 25% kosztu godziny usługi 30% kosztu godziny usługi
7 powyżej 260% do 300% (powyżej 2.017,60 zł do 2.328,00 zł) powyżej 260% do 300% (powyżej 1.560,00 zł do 1.800,00 zł) 30% kosztu godziny usługi 40% kosztu godziny usługi
8 powyżej 300% do 350% (powyżej 2.328,00 zł do 2.716,00 zł) powyżej 300% do 350% (powyżej 1.800,00 zł do 2.100,00 zł) 40% kosztu godziny usługi 50% kosztu godziny usługi
9 powyżej 350% do 400% (powyżej 2.716,00 zł do 3.104,00 zł) powyżej 350% do 400% (powyżej 2.100,00 zł do 2.400,00 zł) 50% kosztu godziny usługi 60% kosztu godziny usługi
10 powyżej 400% do 450% (powyżej 3.104,00 zł do 3.492,00 zł) powyżej 400% do 450% (powyżej 2.400,00 zł do 2.700,00 zł) 60% kosztu godziny usługi 75% kosztu godziny usługi
11 powyżej 450% do 500% (powyżej 3.492,00 zł do 3.880,00 zł) powyżej 450% do 500% (powyżej 2.700,00 zł do 3.000,00 zł) 75% kosztu godziny usługi 85% kosztu godziny usługi
12 powyżej 500% do 550% (powyżej 3.880,00 zł do 4.268,00 zł) powyżej 500% (powyżej 3.000,00 zł) 90% kosztu godziny usługi 100% kosztu godziny usługi
13 powyżej 550% (powyżej 4.268,00 zł) 100% kosztu godziny usługi

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi: 27,70 zł.

 

Art.  8. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł.

Art.  8. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00.
loading