Ogłoszenie w sprawie wyboru superwizora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przedstawia poniżej protokół wyboru oferty na realizację usługi polegającej na prowadzeniu w 2024r. superwizji dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny.

PROTOKÓŁ