Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Informacja dot. przyjmowania petentów w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Klienci przyjmowani są osobiście w Ośrodku z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj. maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk. W dalszym ciągu jednak zalecana jest korespondencja elektroniczna z tut. Ośrodkiem za pośrednictwem e-maila gops@lipnicamurowana.pl bądź platformy ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP.

Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenia o dochodach

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1.osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj dalej Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenia o dochodach

Obrazy Pana Andrzeja Rębilasa z Rajbrotu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przedstawia niesamowity talent podopiecznego tut. Ośrodka uczęszczającego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Pan Andrzej Rębilas z Rajbrotu obdarowany został  niezwykłym talentem malarskim. Próbkę jego umiejętności można zobaczyć na poniższym filmie, na którym Pan Andrzej odtwarza fotografię Zakopanego, autorstwa Kuby Witosa.