Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Poszukiwana osoba na stanowisko Asystenta Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje osoby do pracy na stanowisku Asystenta Rodziny w wymiarze pełnego etatu.

Asystentem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., może być osoba, która:

1. Posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Czytaj dalej Poszukiwana osoba na stanowisko Asystenta Rodziny

Nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

 

PRZEDŁUŻONO NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przedłużyło do 28.02.2023 r.  nabór osób chętnych do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie będzie odbywać się w Bochni a całość kosztów jego organizacji jest finansowana w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

Wszystkie osoby mające pytania dotyczące udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z PCPR – osobisty lub telefoniczny pod nr 14- 611-97-40 (Zespół ds. pieczy zastępczej, pokój nr 6).

Szczegółowe informacje nt. szkolenia – w tym formularz zgłoszeniowy – znajdują się na stronie internetowej PCPR: https://pcpr.bochnia.pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-dla-kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej-173.html

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – II kwartał 2023 r.  

Czytaj dalej Nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Święta Bożego Narodzenia są okresem wyjątkowym, podczas którego przy rodzinnym stole spotyka się cała rodzina, bliscy i przyjaciele. Są jednocześnie okresem kiedy samotność jest najbardziej bolesna, a osamotnienie odczuwane jest w sposób szczególnie silny. W okresie tym tak bardzo istotne jest dzielenie się miłością z innymi ludźmi oraz otwieraniem na ich problemy i potrzeby. Z myślą o samotnych i osamotnionych mieszkańcach Gminy Lipnica Murowana tut. Ośrodek zorganizował po dwuletniej przerwie spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 tradycyjne Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej.

Tegoroczne Spotkanie Wigilijne odbyło się w niedzielę 18 grudnia. W spotkaniu udział wzięli nie tylko Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, lecz również inne osoby z terenu Gminy, bez względu na swój wiek. Do świątecznego stołu zasiadło około 60 osób. O przygotowanie tradycyjnych, regionalnych potraw zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej działające przy Kółku Rolniczym w Lipnicy Dolnej. Spotkanie było okazją do promowania regionalnych wigilijnych dań. Czytaj dalej Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie:
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20
oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Zaprasza się również do odwiedzenia grupy i strony Projektu „Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Poniżej  zawarte są niezbędne pliki (ulotka i plakat w j.ukraińskim i j. polskim oraz Regulamin naboru wraz z załącznikami).

https://www.gops.lipnicamurowana.pl/wp-content/uploads/2022/05/NIANIA.zip