Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Świadczenie wychowawcze („500+”) przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. W przypadku prawidłowo i terminowo złożonych wniosków świadczenie wychowawcze zostanie co do zasady przyznane na cały 12-miesięczny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Od 1 lutego można to zrobić w prosty sposób przez Internet za pośrednictwem:

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj dalej Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenia o dochodach

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1.osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj dalej Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenia o dochodach

Obrazy Pana Andrzeja Rębilasa z Rajbrotu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przedstawia niesamowity talent podopiecznego tut. Ośrodka uczęszczającego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Pan Andrzej Rębilas z Rajbrotu obdarowany został  niezwykłym talentem malarskim. Próbkę jego umiejętności można zobaczyć na poniższym filmie, na którym Pan Andrzej odtwarza fotografię Zakopanego, autorstwa Kuby Witosa.