Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Podziękowania dla byłego Kierownika GOPS – Pani Marii Kurek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Słowińska wraz z wszystkimi pracownikami tut. Ośrodka składa Pani Marii Kurek płynące z głębi serca i serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, wszelkie wsparcie zarówno na płaszczyźnie życia zawodowego jak również prywatnego, a także profesjonalne i rzetelne kierowanie Ośrodkiem. Dzięki Pani bezgranicznej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu, tak zawodowemu jak i życiowemu otwierała Pani drogę każdemu pracownikowi do rozwoju zarówno zawodowego jak również osobistego. Pani indywidualne i wnikliwe podejście do każdej rozwiązywanej sprawy dawało każdemu pracownikowi wzór do naśladowania.

Dziękujemy za miły czas spędzony z Panią, każdy uśmiech, którym obdarowywała Pani pracowników oraz Klientów Ośrodka, jak również za każde słowa krytyki, które były konstruktywne i pozwalały nam rozwijać się. Zapamiętana została Pani jako bardzo wartościowa osoba z ogromnym potencjałem i możliwościami. Pozostawiła Pani po sobie dobre wspomnienia, do których każdy pracownik powracał będzie z sentymentem.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia najskrytszych marzeń, dalszych sukcesów w życiu prywatnym, dobrego zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życiowej, którą będzie Pani kroczyć. Jeszcze raz za wszystko serdecznie Pani dziękujemy!

Kierownik oraz pracownicy
GOPS Lipnica Murowana

Poszukiwana osoba na stanowisko Asystenta Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje osoby do pracy na stanowisku Asystenta Rodziny w wymiarze pełnego etatu.

Asystentem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., może być osoba, która:

1. Posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Czytaj dalej Poszukiwana osoba na stanowisko Asystenta Rodziny

Nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

 

PRZEDŁUŻONO NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przedłużyło do 28.02.2023 r.  nabór osób chętnych do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie będzie odbywać się w Bochni a całość kosztów jego organizacji jest finansowana w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

Wszystkie osoby mające pytania dotyczące udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z PCPR – osobisty lub telefoniczny pod nr 14- 611-97-40 (Zespół ds. pieczy zastępczej, pokój nr 6).

Szczegółowe informacje nt. szkolenia – w tym formularz zgłoszeniowy – znajdują się na stronie internetowej PCPR: https://pcpr.bochnia.pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-dla-kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej-173.html

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – II kwartał 2023 r.  

Czytaj dalej Nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Czytaj dalej Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023