Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym, lub
 • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:

 • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czytaj dalej Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, celem czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Czytaj dalej Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Kolejne zmiany w organizacji pracy Ośrodka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 z dniem 24.01.2022r. wprowadza się zmiany w organizacji pracy tut. Ośrodka. Obsługa bezpośrednia interesantów zostaje ograniczona. Klienci proszeni są o korzystanie z wideodomofonu umieszczonego przed wejściem do Ośrodka.

Druki wniosków o dodatek osłonowy umieszczone są na stoliku przed wejściem do Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Dokumenty do pobrania. Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek osłonowy znajduje się tutaj. Informacji na temat dodatków osłonowych oraz wypełniania wniosku udzielają telefonicznie pracownicy Ośrodka pod nr 14 68 52 350, 14 68 52 330 oraz 537 205 780  w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30.

Wypełnione wnioski prosimy o umieszczanie w skrzynkach podawczych zawieszonych przed wejściem do Ośrodka. Wnioski można  możliwość przesyłania wniosków w formie elektronicznej na adres ePUAP Ośrodka (/gopslipnica), podpisanych Profilem Zaufanym bądź certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

Przypominamy, iż termin składania w/w wniosków upływa 31.10.2022r.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem pod w/w numerami telefonów.

Kontakt z asystentem rodziny pod nr telefonu 790 203 516.

Zmiany w organizacji pracy Ośrodka

W związku ze wzrostem zarażeń COVID-19 ograniczony zostaje bezpośredni kontakt Klientów z pracownikami. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i jego mutacji Klienci proszeni są o korzystanie z wideodomofonu umieszczonego w przedsionku Ośrodka (za drzwiami wejściowymi) i kontakt głosowy z pracownikiem.

Druki wniosków o dodatek osłonowy są do pobrania w przedsionku Ośrodka jak również na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Dokumenty do pobrania. Instrukcja wypełniania wniosków o dodatek osłonowy znajduje się na drzwiach wejściowych do Ośrodka od strony wewnętrznej oraz poniżej w załączniku. Wypełnione wnioski o dodatek osłonowy i inne prosimy o umieszczanie w skrzynkach podawczych zawieszonych przed wejściem do Ośrodka. Istnieje możliwość przesyłania wniosków w formie elektronicznej na adres ePUAP Ośrodka (/gopslipnica), podpisanych Profilem Zaufanym bądź certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.  Informacji na temat dodatków osłonowych pracownicy Ośrodka udzielają telefonicznie pod numerami 14 68 52 350, 14 68 52 330 lub za pośrednictwem wideodomofonu w przedsionku w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30. Informacje na temat dodatku osłonowego znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy. Trudne warunki lokalowe Ośrodka powodują konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych w pracy, w tym przyjmowania stron w przedsionku.

Przypomina się, iż termin składania wniosków o dodatek osłonowy upływa 31.10.2022r. Wzajemne respektowanie i przestrzeganie obostrzeń oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak również unikanie niepotrzebnego kontaktu interpersonalnego pozwoli na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, co w obecnym czasie stanowi zadanie priorytetowe.

Wzór wypełnionego wniosku o dodatek osłonowy