Archiwum kategorii: Świadczenia rodzinne

Informacja na temat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina o rozpoczynającym się w dniu 1 października 2023r. nowym okresie świadczeniowym 2023/2024 dotyczącym funduszu alimentacyjnego oraz rozpoczynającym się w dniu 1 listopada 2023r. nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 dotyczącym świadczeń rodzinnych. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od dnia 01.08.2023r. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosków na nowy okres zasiłkowy mogą to robić na bieżąco, aczkolwiek jedynie złożenie wniosku w miesiącu październiku (w przypadku funduszu alimentacyjnego) oraz w miesiącu listopadzie (w przypadku świadczeń rodzinnych) uprawnia do zachowania ciągłości w wypłacie świadczeń, tj. rozpatrzenia wniosku również za miesiąc listopad. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej GOPS w zakładce dokumenty do pobrania bądź do pobrania w siedzibie Ośrodka.

Informacja dotycząca wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje że od dnia 01.08.2022r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023.

Wzory wszystkich wniosków wraz z załącznikami dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania. Wnioski można składać:

  1. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (dla osób posiadających Profil Zaufany) na adres /gopslipnica bądź portalu informacyjno-usługowego Emp@tia;
  2. W skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do Ośrodka;
  3. Osobiście w siedzibie GOPS w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 (każdy piątek jest dniem wewnętrznym, w dniu tym nie jest prowadzona osobista obsługa klientów);
  4. Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku zaś świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy trwa od 1.11.2022r. do 31.10.2023r. W przypadku funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy trwa od 1.10.2022r. do 30.09.2023r.

Informacja na temat świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina o rozpoczętym w dniu 1 listopada 2021r. nowym okresie zasiłkowym 2021/2022 dotyczącym świadczeń rodzinnych. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosków na nowy okres zasiłkowy mogą to robić na bieżąco, aczkolwiek jedynie złożenie wniosku w miesiącu listopadzie uprawnia do zachowania ciągłości w wypłacie świadczeń, tj. rozpatrzenia wniosku również za miesiąc listopad. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej GOPS w zakładce dokumenty do pobrania bądź do pobrania w siedzibie Ośrodka. Wypełnione wnioski można wrzucać do skrzynek pocztowych umieszczonych przed wejściem do Ośrodka, celem zachowania wzajemnego bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

Przypomnienie o okresie zasiłkowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina o rozpoczętym w dniu 1 listopada 2020r. nowym okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2020/2021 dotyczącym świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków mogą to robić na bieżąco. W przypadku zasiłku rodzinnego w nowym okresie zasiłkowym nie ma żadnych zmian w zakresie wysokości świadczenia, jak również nie uległo zmianie kryterium dochodowe.

Tut. Ośrodek informuje, iż zmieniły się zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przede wszystkim zostało podniesione kryterium dochodowe do 900,00 zł na osobę w rodzinie (wzrost o 100,00 zł), wprowadzona została zasada tzw. „złotówki za złotówkę”, która umożliwia przyznanie świadczenia przy  przekroczonym kryterium dochodowym. Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie wyliczana jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Czytaj dalej Przypomnienie o okresie zasiłkowym