Informacja na temat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina o rozpoczynającym się w dniu 1 października 2023r. nowym okresie świadczeniowym 2023/2024 dotyczącym funduszu alimentacyjnego oraz rozpoczynającym się w dniu 1 listopada 2023r. nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 dotyczącym świadczeń rodzinnych. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od dnia 01.08.2023r. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosków na nowy okres zasiłkowy mogą to robić na bieżąco, aczkolwiek jedynie złożenie wniosku w miesiącu październiku (w przypadku funduszu alimentacyjnego) oraz w miesiącu listopadzie (w przypadku świadczeń rodzinnych) uprawnia do zachowania ciągłości w wypłacie świadczeń, tj. rozpatrzenia wniosku również za miesiąc listopad. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej GOPS w zakładce dokumenty do pobrania bądź do pobrania w siedzibie Ośrodka.