Kadra

Kierownik GOPS:
Maria Kurek – pokój nr 1

Pracownicy socjalni:
1. starszy pracownik socjalny mgr Dorota Kurek (rejon opiekuńczy: Lipnica Dolna, Lipnica Górna) – pokój nr 3

2. specjalista pracy socjalnej mgr Anita Kornaś (rejon opiekuńczy: Rajbrot, Lipnica Murowana) – pokój nr 3
3. specjalista pracy socjalnej mgr Monika Słowińska (rejon opiekuńczy: Rajbrot, Lipnica Murowana) – pokój nr 3
4. specjalista pracy socjalnej mgr Mariusz Dudziak (rejon opiekuńczy: Borówna, Lipnica Górna) – pokój nr 3

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
1. mgr Monika Kleszcz – pokój nr 2
2. mgr Agata Jachna – pokój nr 2

Świadczenia wychowawcze (“500+”):
1. mgr Mariola Stec – pokój nr 2
2. mgr Agata Jachna – pokój nr 2

Karta Dużej Rodziny:
1. mgr Mariusz Dudziak – pokój nr 3
2. mgr Monika Słowińska – pokój nr 3

Dodatki mieszkaniowe:
mgr Agata Jachna – pokój nr 2

Opiekunki środowiskowe:
1. Agata Gicala
2. Iwona Urbańska

Asystent rodziny:
mgr Katarzyna Nakielna

Obsługa księgowa:
1. Romualda Polek
2. Lucyna Przybyłko
Księgowość znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Kontakt: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44, tel.: 14 63 48 552.

loading