Kadra

Kierownik GOPS:
mgr Monika Słowińska – pokój nr 3

Pracownicy socjalni:

 1. starszy pracownik socjalny mgr Dorota Kurek (rejon opiekuńczy: Lipnica Dolna, Lipnica Górna) – pokój nr 2
 2. starszy specjalista pracy socjalnej mgr Anita Kornaś (rejon opiekuńczy: Rajbrot, Lipnica Murowana) – pokój nr 2
 3. pracownik socjalny mgr Katarzyna Nakielna (rejon opiekuńczy: Rajbrot, Lipnica Murowana) – pokój nr 2
 4. starszy specjalista pracy socjalnej mgr Mariusz Dudziak (rejon opiekuńczy: Borówna, Lipnica Górna) – pokój nr 2

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

mgr Monika Kleszcz – pokój nr 1

Świadczenia wychowawcze (“500+”):

mgr Mariola Stec – pokój nr 1

Karta Dużej Rodziny:

 1. mgr Katarzyna Nakielna – pokój nr 2
 2. mgr Mariusz Dudziak – pokój nr 2

Dodatki mieszkaniowe:

mgr Mariola Stec – pokój nr 1

Świadczenia jednorazowe w ramach Programu “Za życiem”:

mgr Monika Kleszcz – pokój nr 1

Wydawanie zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu “Czyste Powietrze”:

mgr Monika Kleszcz – pokój nr 1

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy:

 1. mgr Dorota Kurek – pokój nr 2
 2. mgr Mariusz Dudziak – pokój nr 2

Asystent rodziny:

mgr Agata Jachna – pokój nr 1

Opiekunki środowiskowe:

 1. Agata Gicala
 2. Iwona Urbańska

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lipnica Murowana

mgr Anita Kornaś

Obsługa księgowa:

 1. Romualda Polek
 2. Lucyna Przybyłko

Księgowość znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Kontakt: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44, tel.: 14 63 48 552.

Accessibility Toolbar

loading