Kadra

Kierownik GOPS:
mgr Monika Słowińska – pokój nr 1

Pracownicy socjalni:

 1. starszy pracownik socjalny mgr Dorota Kurek (rejon opiekuńczy: Lipnica Dolna, Lipnica Górna) – pokój nr 3
 2. specjalista pracy socjalnej mgr Anita Kornaś (rejon opiekuńczy: Rajbrot, Lipnica Murowana) – pokój nr 3
 3. pracownik socjalny mgr Katarzyna Nakielna (rejon opiekuńczy: Rajbrot, Lipnica Murowana) – pokój nr 3
 4. specjalista pracy socjalnej mgr Mariusz Dudziak (rejon opiekuńczy: Borówna, Lipnica Górna) – pokój nr 3

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. mgr Monika Kleszcz – pokój nr 2
 2. mgr Agata Jachna – pokój nr 2

Świadczenia wychowawcze („500+”):

 1. mgr Mariola Stec – pokój nr 2
 2. mgr Agata Jachna – pokój nr 2

Karta Dużej Rodziny:

 1. mgr Katarzyna Nakielna – pokój nr 3
 2. mgr Mariusz Dudziak – pokój nr 3

Dodatki mieszkaniowe:

 1. mgr Mariola Stec – pokój nr 2
 2. mgr Agata Jachna – pokój nr 2

Dodatki osłonowe:

 1. mgr Mariola Stec – pokój nr 2
 2. mgr Agata Jachna – pokój nr 2

Świadczenia jednorazowe w ramach Programu „Za życiem”:

mgr Monika Kleszcz – pokój nr 2

Wydawanie zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze”:

mgr Monika Kleszcz – pokój nr 2

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy:

 1. mgr Dorota Kurek – pokój nr 3
 2. mgr Mariusz Dudziak – pokój nr 3

Opiekunki środowiskowe:

 1. Agata Gicala
 2. Iwona Urbańska

Asystent rodziny:


Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

mgr Anita Kornaś

Obsługa księgowa:

 1. Romualda Polek
 2. Lucyna Przybyłko

Księgowość znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Kontakt: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44, tel.: 14 63 48 552.

loading