Dochody z gospodarstwa rolnego

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w pomocy społecznej

345,00 zł miesięcznie

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

za 2020 rok: 3.819,00 zł za rok, czyli 318,25 zł miesięcznie
za 2021 rok: 3.288,00 zł za rok, czyli 274,00 zł miesięcznie

loading