Dochody z gospodarstwa rolnego

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w pomocy społecznej

308,00 zł miesięcznie

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

za 2019 rok: 3244,00 zł za rok, czyli 270,33 zł miesięcznie

loading