Dochody z gospodarstwa rolnego

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w pomocy społecznej

308,00 zł miesięcznie

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

za 2014 rok: 2506,00 zł za rok, czyli 208,83 zł miesięcznie
za 2015 rok: 1975,00 zł za rok, czyli 164,58 zł miesięcznie
za 2016 rok: 2577,00 zł za rok, czyli 214,75 zł miesięcznie
za 2017 rok: 3399,00 zł za rok, czyli 283,25 zł miesięcznie
za 2018 rok: 2715,00 zł za rok, czyli 226,25 zł miesięcznie

loading