Dochody z gospodarstwa rolnego

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w pomocy społecznej

345,00 zł miesięcznie

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

za 2021 rok: 3.288,00 zł za rok, czyli 274,00 zł miesięcznie
za 2022 rok: 5.549,00 zł za rok, czyli 462,42 zł miesięcznie

loading