Zasiłek pielęgnacyjny

W jakim celu przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

a) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
b) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading