Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej można ubiegać się o wydanie SKIEROWANIA do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Pomoc w ramach w/w Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej wyznaczonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz odpowiednim kryterium dochodowym:

  • 265% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 2.056,40 zł,
  • 265% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1.590,00 zł.

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, przekazywanych bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym na podstawie skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Produkty żywnościowe można odbierać w Magazynie żywności i odzieży w Bochni przy ul. Kolejowej 5A
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7:30 – 11:30.

 

Kontakt z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni:
ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32–700 Bochnia
tel. 661 228 602

Szczegółowe informacje o Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Banków Żywności.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading