Ankieta na temat zjawiska przemocy domowej

Zjawisko przemocy, w tym przemocy domowej jest istotnym problemem społecznym. Przemoc domowa jest trudna do zdiagnozowania i rzadko ujawniana, przynosi ogromne szkody wszystkim osobom nim dotkniętym. Wpływa dezorganizująco na funkcjonowanie całej rodziny, zaburza prawidłowy rozwój dzieci, utrudnia adaptację do normalnych sytuacji społecznych. Wyzwala w osobach dotkniętych przemocą nieprawidłowe postrzeganie świata, brak zaufania do siebie i innych oraz wytworzenie nieprawidłowych mechanizmów adaptacyjnych.

Przemoc domowa rozumiana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.

Dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwraca się do mieszkańców tut. Gminy, jak również dzieci i młodzieży uczęszczających do klas 4-8 szkoły podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrocie z serdeczną prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w diagnozie zjawiska przemocy domowej na obszarze Gminy Lipnica Murowana, a tym samym w wypracowaniu skuteczniejszych sposobów przeciwdziałania jej. Jednocześnie będzie podstawą do opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej”. Aby skutecznie pomagać potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Wobec tego uprzejmie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankiety są w dwóch wersjach. Jedna dla osób dorosłych, druga dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych z klas 4-8. Serdecznie prosimy o poświęcenie chwili czasu na wypełnienie stosownej ankiety, która pomoże nam w diagnozie oraz wypracowaniu skutecznych metod przeciwdziałania przemocy.

Poniżej linki do ankiety:

ANKIETA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ – WERSJA DLA DOROSŁYCH

ANKIETA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ – WERSJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

loading