Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach tego projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z form pomocy tj.:

 • utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego;
 • staży;
 • szkoleń;
 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób:

 • długotrwale bezrobotnych[1]
 • niepełnosprawnych
 • w wieku 50 lat i więcej

Ważne! Tylko rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna pozwoli na korzystanie z dostępnych usług i wsparcia.

Osoby zainteresowane rejestracją w PUP w Bochni prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 146149711 lub 146149713 lub osobisty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w sali nr 3.

Informacja o formach pomocy w sprawie:

 • IPD – pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego: 14 614 97 17, 14 614 97 26 lub 14 614 97 27;
 • staży: 14 614 97 14 lub 14 614 97 28;
 • szkoleń: 14 614 97 44 lub 14 614 97 45;
 • prac interwencyjnych: 14 614 97 30 lub 14 614 97 43;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: 14 614 97 19 lub 14 614 97 32.

[1] oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych