Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM prowadzi nabór uczestników do projektu „Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim”. Uczestnikami projektu są osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością, poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie ich samodzielności i aktywności. Wśród zaplanowanych działań znajdują się zajęcia uspołeczniające, arteterapia. zajęcia teatralne, terapia ruchem, trening porozumiewania się i komunikacji.

Więcej informacji na temat projektu w załączonym pliku.

Fundacja Auxilium – Projekt PFRON „Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim”