Informacja na temat świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina o rozpoczętym w dniu 1 listopada 2021r. nowym okresie zasiłkowym 2021/2022 dotyczącym świadczeń rodzinnych. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosków na nowy okres zasiłkowy mogą to robić na bieżąco, aczkolwiek jedynie złożenie wniosku w miesiącu listopadzie uprawnia do zachowania ciągłości w wypłacie świadczeń, tj. rozpatrzenia wniosku również za miesiąc listopad. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej GOPS w zakładce dokumenty do pobrania bądź do pobrania w siedzibie Ośrodka. Wypełnione wnioski można wrzucać do skrzynek pocztowych umieszczonych przed wejściem do Ośrodka, celem zachowania wzajemnego bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.