Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Informacja o zasadach korzystania po 1 stycznia 2024 r. ze świadczenia pielęgnacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, realizując obowiązek określony w art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. 2023, poz. 1429) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)  zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia,
– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Po wejściu w życie ustawy o świadczeniu wspierającym rodziny będą miały wybór – albo będą mogły pozostać przy dotychczasowym świadczeniu, albo opiekun z niego zrezygnuje i wtedy znajdująca się pod jego opieką osoba niepełnosprawna (o ile jest dorosła) będzie mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego.

W przypadku gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała od 1 stycznia 2024 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń lub pobierania emerytury) będzie musiała zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

Czytaj dalej Informacja o zasadach korzystania po 1 stycznia 2024 r. ze świadczenia pielęgnacyjnego

Konkurs plastyczny „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina” organizowanym w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Istnieje możliwość łączenia kilku technik w ramach pracy. Dopuszczalny format prac: A3 lub A4. Każda praca może mieć tylko jednego autora.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte zostały w regulaminie (dostępny poniżej). Ostateczny termin zbierania prac konkursowych mija 31 października 2023r.

UWAGA: Każda praca konkursowa powinna być OBOWIĄZKOWO podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy również dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie oraz klauzulę informacyjną stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (załączniki poniżej).

 

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) oraz załącznik nr 2 (klauzula informacyjna)

Projekt socjalny „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przystąpił do realizacji projektu socjalnego pn. „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. W dniu 4 października 2023r. tut. Ośrodek we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkolem Samorządowym w Rajbrocie zorganizował spektakl teatralny pt. „Odważny Pastuszek” zaprezentowany przez Teatr „Eden” z Wieliczki. Łącznie trzy przedstawienia teatralne odbyły się na terenie przedszkoli i zgromadziły liczną rzeszę dzieci.

„Odważny Pastuszek” to historia pasterza Dawida, który pomimo swojego młodego wieku stanął przed wielkimi wyzwaniami. Sprostać im mógł tylko z pomocą dzieci przedszkolnych, które miały szansę wykazać się własną odwagą i pomysłowością, by uratować owieczki przed niebezpieczeństwem. A to nie jedyne zadanie Dawida, gdyż od jego bohaterstwa zależał los królestwa i jego władcy Saula, który nie potrafił zapanować nad swoim gniewem, złym humorem i negatywnymi emocjami. Angażująca opowieść unaoczniła znaczenie odwagi oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nacisk aktorów położony został na prawidłowe zachowanie, rozwój wśród dzieci postawy altruizmu, empatii, szacunku i pomocniczości wobec drugiego człowieka bez przejawów agresji i przemocy w zachowaniu. Aktorzy Teatru „Eden” w sposób atrakcyjny i przystępny dla młodego widza przekazali w spektaklu uniwersalne wartości niezbędne do bycia dobrym człowiekiem.

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium odbędzie się dnia 23 listopada 2023r. w godz. 10:00-11:15 a jego tematem będą Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi uchronić. Celem webinarium jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Poniżej materiały dot. webinarium:

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 2 – Grafika – webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 3 – Tekst promujący webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR