Archiwum kategorii: Projekt socjalny

Wyniki konkursów plastycznych w ramach projektu socjalnego “Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż konkurs plastyczny w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 został rozstrzygnięty. W dniu 23 października 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Komisja Konkursowa złożona z pracowników tut. Ośrodka dokonała oceny konkursowych prac plastycznych. Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej wpłynęło  27 prac, a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie 44 prace konkursowe w ramach dwóch kategorii:

  1. konkursu plastycznego „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”,
  2. konkursu plastycznego na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”.

Czytaj dalej Wyniki konkursów plastycznych w ramach projektu socjalnego “Przemoc bronią ludzi słabych”

Projekt socjalny “Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej rozpoczął realizację projektu socjalnego pn. „Przemoc bronią ludzi słabych”. Gmina Lipnica Murowana na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 16.695,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020. Projekt zgodny jest z założeniami “Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Projekt zakłada rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też za główny cel projektu przyjęto wzrost świadomości mieszkańców Gminy Lipnica Murowana na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano m.in. takie zadania jak:
– Konkurs na hasła przewodnie projektu oraz konkurs plastyczny pt. “Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań” organizowane w szkołach na terenie gminy,
– Przedstawienie teatralne pt. “Dobre serce” organizowane w przedszkolach na terenie gminy,
– Dwie prelekcje pn. “STOP przemocy w rodzinie” oraz dwie prelekcje pt. “Rodzina w obliczu przemocy”.

Projekt realizowany będzie do końca bieżącego roku.

Warsztat bibułkarski w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”

Współpraca z Gminnym Domem Kultury w Lipnicy Murowanej przyniosła kolejne korzyści dla uczestników projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro” w postaci zorganizowanego warsztatu bibułkarskiego. Warsztat odbył się w dniu 30.05.2019r. o godz. 15:00 w Sali GDK. Zgromadził on zarówno dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe. Panie prowadzące spotkanie zaprezentowały sposoby wykonywania kwiatów (m.in. róż czy krokusów). Osobom, które miały problemy z robieniem kwiatów świadczyły chętnie pomoc. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Było dużo zabawy i śmiechu. Część dzieci zabrała sobie nawet do domu artykuły, celem dalszego praktykowania bibułkarstwa.