Archiwum kategorii: Projekt socjalny

Warsztat z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej na dzisiejsze ostatnie spotkanie warsztatowe z Panią psycholog Katarzyną Laberschek, które odbędzie się o godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej. Warsztat pt. „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych” przybliży rodzicom zasady odpowiedzialnego korzystania przez dzieci z telefonu komórkowego, tabletu czy telewizora.  Poznamy m.in. domowe „zasady ekranowe” czy „limity na ekrany”. Po warsztacie będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z Panią psycholog.

Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 7.11.2023r. w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie oraz w dniu 13.11.2023r. w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej odbyła się pierwsza część warsztatów dla rodziców dzieci przedszkolnych z psychologiem Panią Katarzyną Laberschek. Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z przedszkolami z terenu Gminy Lipnica Murowana w zakresie projektu socjalnego Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. Pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczyło tematu „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”. Pani psycholog zaznajomiła zebranych rodziców m.in. ze stylami rodzicielstwa, potrzebami dziecka czy stawianiu dziecku granic. Poruszyła kwestię osobowości rodzica, przedstawiając „plan” na właściwe rodzicielstwo. Kolejne spotkania zaplanowano na 27 listopada oraz 4 grudnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza serdecznie wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na warsztaty psychologiczne w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej we współpracy z przedszkolami z terenu tut. gminy w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. Warsztaty poprowadzone zostaną przez Panią psycholog Katarzynę Laberschek. Ich celem jest propagowanie prawidłowych wzorców i postaw rodzicielskich, kształtowanie wśród rodziców umiejętności stosowania właściwych metod wychowawczych i umiejętności psychospołecznych oraz zapobieganie zagrożeniom płynącym z wirtualnej rzeczywistości. Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

  1. 07.11.2023r. godz. 16:30 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
  2. 13.11.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
  3. 27.11.2023r. godz. 16:00 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”;
  4. 04.12.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”.

Konkurs plastyczny „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina” organizowanym w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Istnieje możliwość łączenia kilku technik w ramach pracy. Dopuszczalny format prac: A3 lub A4. Każda praca może mieć tylko jednego autora.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte zostały w regulaminie (dostępny poniżej). Ostateczny termin zbierania prac konkursowych mija 31 października 2023r.

UWAGA: Każda praca konkursowa powinna być OBOWIĄZKOWO podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy również dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie oraz klauzulę informacyjną stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (załączniki poniżej).

 

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) oraz załącznik nr 2 (klauzula informacyjna)