Archiwum kategorii: Projekt socjalny

Projekt socjalny „Czas na aktywność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie socjalnym „Czas na aktywność” dofinansowanym ze środków Wojewody Małopolskiego na realizację zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Jego głównym celem jest podniesienie jakości życia seniorów oraz ich samodzielności życiowej. W projekcie przewidziano uczestnictwo maksymalnie 40-stu osób. Rekrutacja uczestników prowadzona jest do dnia 12 kwietnia 2024. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • spotkanie z dietetykiem – edukacja żywieniowa osób starszych „Menu pod lupą”,
 • spotkanie z pielęgniarką dotyczące profilaktyki zdrowotnej seniorów,
 • warsztaty kulinarne prowadzone przez koło gospodyń wiejskich,
 • poradnictwo prawne dla seniorów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
 • zajęcia z psychologiem dbające o sprawny umysł seniora – „Trening funkcji poznawczych”,
 • pomoc w rekrutacji do projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0”,
 • poradnictwo socjalne dotyczące przysługujących seniorom świadczeń,
 • spotkanie z funkcjonariuszem Policji dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa oraz rodzajów oszustw kierowanych wobec osób starszych,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z fizjoterapeutą – gimnastyka kręgosłupa,
 • spotkanie z książką w bibliotece,
 • prelekcja na temat profilaktyki schorzeń kręgosłupa prowadzona przez rehabilitanta/ fizjoterapeutę – „Rehabilitacja w życiu seniora”,
 • zajęcia z informatykiem zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu seniora,
 • integracja międzypokoleniowa – spotkanie seniorów z grupą dzieci i młodzieży podczas warsztatów wikliniarskich dekoracyjno-koszykarskich.

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać pod nr telefonu 146852330 lub 146852350 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 bądź osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Poniżej do pobrania regulamin projektu, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu.

Regulamin projektu ”Czas na aktywność”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Czas na aktywność”

Oświadczenie uczestnika projektu ”Czas na aktywność” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Czas na aktywność”

Warsztat z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej na dzisiejsze ostatnie spotkanie warsztatowe z Panią psycholog Katarzyną Laberschek, które odbędzie się o godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej. Warsztat pt. „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych” przybliży rodzicom zasady odpowiedzialnego korzystania przez dzieci z telefonu komórkowego, tabletu czy telewizora.  Poznamy m.in. domowe „zasady ekranowe” czy „limity na ekrany”. Po warsztacie będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z Panią psycholog.

Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 7.11.2023r. w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie oraz w dniu 13.11.2023r. w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej odbyła się pierwsza część warsztatów dla rodziców dzieci przedszkolnych z psychologiem Panią Katarzyną Laberschek. Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z przedszkolami z terenu Gminy Lipnica Murowana w zakresie projektu socjalnego Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. Pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczyło tematu „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”. Pani psycholog zaznajomiła zebranych rodziców m.in. ze stylami rodzicielstwa, potrzebami dziecka czy stawianiu dziecku granic. Poruszyła kwestię osobowości rodzica, przedstawiając „plan” na właściwe rodzicielstwo. Kolejne spotkania zaplanowano na 27 listopada oraz 4 grudnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza serdecznie wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na warsztaty psychologiczne w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej we współpracy z przedszkolami z terenu tut. gminy w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. Warsztaty poprowadzone zostaną przez Panią psycholog Katarzynę Laberschek. Ich celem jest propagowanie prawidłowych wzorców i postaw rodzicielskich, kształtowanie wśród rodziców umiejętności stosowania właściwych metod wychowawczych i umiejętności psychospołecznych oraz zapobieganie zagrożeniom płynącym z wirtualnej rzeczywistości. Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

 1. 07.11.2023r. godz. 16:30 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
 2. 13.11.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
 3. 27.11.2023r. godz. 16:00 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”;
 4. 04.12.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”.