Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci przedszkolnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza serdecznie wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na warsztaty psychologiczne w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej we współpracy z przedszkolami z terenu tut. gminy w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. Warsztaty poprowadzone zostaną przez Panią psycholog Katarzynę Laberschek. Ich celem jest propagowanie prawidłowych wzorców i postaw rodzicielskich, kształtowanie wśród rodziców umiejętności stosowania właściwych metod wychowawczych i umiejętności psychospołecznych oraz zapobieganie zagrożeniom płynącym z wirtualnej rzeczywistości. Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

  1. 07.11.2023r. godz. 16:30 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
  2. 13.11.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Jak być rodzicem przedszkolaka? – wyzwania, zagrożenia, pomocne narzędzia”;
  3. 27.11.2023r. godz. 16:00 w Przedszkolu Samorządowym w Rajbrocie, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”;
  4. 04.12.2023r. godz. 17:00 w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej, temat: „Przedszkolak w wirtualnym świecie, czyli higiena cyfrowa dla najmłodszych”.