Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Informacja dotycząca wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego „500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż wydawane są decyzje ustalające prawo do świadczenia wychowawczego („500+”) na okres 2017/2018 dla osób, które złożyły wniosek w miesiącu sierpniu. Uprzejmie prosi się w/w Klientów o zgłaszanie się do tut. Ośrodka po odbiór decyzji. Celem uzyskania wypłaty świadczeń w miesiącu październiku konieczne jest wcześniejsze odebranie decyzji.

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 04.10.2017r. w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lipnicy Murowanej. W szkoleniu uczestniczyli ponadto członkowie Zespołu z Nowego Wiśnicza oraz Żegociny. Szkolenie pn. „Rola i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupy Roboczej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” prowadziła Pani Liliana Krzywicka (z Ośrodka Twórczej Interwencji) – psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedury Niebieskiej Karty, strategii pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową czy sytuacji, w których osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc jest osoba małoletnia. Spotkanie wypełnione było dyskusjami na temat przykładowych przypadków występowania przemocy w rodzinie. Szkolenie umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej podejmowania skutecznych działań pomocowych zarówno wobec osoby doświadczającej przemocy, jak i stosującej przemoc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa podziękowania dla Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za nieodpłatne udostępnienie sali na potrzeby szkolenia.

Pokaz mody w ramach projektu „Senior = Junior”

Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej zaowocowała kolejnym działaniem w ramach projektu socjalnego „Senior = Junior – Rozwój i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób starszych oraz ich integracja z dziećmi i młodzieżą”. W dniu 21 września 2017r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej odbył się pokaz mody, w którym czynny udział wzięli niektórzy beneficjenci projektu, tj. uczniowie Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej oraz dwie Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej.

Podczas pokazu zaprezentowano różne rodzaje strojów. Skupiono się przede wszystkim na modzie z lat 50., 60. i 70., co było główną domeną strojów zaprezentowanych przez młodzież. Panie z UTW zaprezentowały strój wieczorowy, sportowy i wizytowy. Pokaz uzupełniono wyświetleniem wszystkim zgromadzonym osobom trzech filmów poruszających problematykę mody ówczesnych lat. Nie zabrakło również nastrojowej muzyki. Osoby zaangażowane czynnie w pokaz mody otrzymały na zakończenie ozdobne podziękowania. Na uwagę zasługuje przede wszystkim duże zaangażowanie młodzieży, której kreatywność przekroczyła wszelkie granice. Ogromne podziękowania należą się również rodzicom zaangażowanym aktywnie w przygotowanie młodzieży do pokazu mody.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

GALERIA

Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkich Klientów oraz Podopiecznych na swoją oficjalną stronę internetową. Mamy nadzieję, iż okaże się ona przydatna w życiu codziennym i ułatwi ona Państwu kontakt z Ośrodkiem.

Na stronie zamieszczono szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z poszczególnych form świadczeń, tj. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (w tym pomocy żywnościowej w ramach „PO PŻ 2014-2020”), świadczeń rodzinnych, wychowawczych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawiera ona również informacje dotyczące zasad przyznawania Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, uprawnień przysługujących kobietom i rodzinom w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz informacje dotyczące realizowanego obecnie projektu socjalnego „Senior = Junior”. Nie zabrakło również informacji na temat obowiązujących kryteriów dochodowych w poszczególnych rodzajach świadczeń czy kwot poszczególnych świadczeń i zasiłków.

W zakładce „Ważne adresy” zamieszczono szczegółowe dane kontaktowe do istotnych instytucji i placówek. Zakładka „Akty prawne” zawiera wykaz najważniejszych ustaw i rozporządzeń (do pobrania w formacie PDF; bezpłatny program do czytania niniejszego formatu plików dostępny na stronie https://get.adobe.com/pl/reader). Akty prawne będą naturalnie z biegiem czasu aktualizowane. Bieżące wersje wszelkich aktów prawnych zawsze jednak można sprawdzić na stronie http://isap.sejm.gov.pl. Z kolei w zakładce „Dokumenty do pobrania” udostępniono wszelkie wnioski oraz załączniki niezbędne do ubiegania się o ustalenie prawa do danego świadczenia.

W przypadku trudności ze znalezieniem konkretnych informacji można skorzystać z opcji wyszukiwania dostępnej na stronie. Zachęcamy również do subskrypcji witryny, celem pozyskiwania na bieżąco na swoją skrzynkę mailową informacji z tut. GOPS-u.

Niniejsza strona będzie w miarę możliwości z upływem czasu uzupełniana o nowe informacje czy możliwości funkcjonalne.