Archiwum kategorii: 500+

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Świadczenie wychowawcze („500+”) przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. W przypadku prawidłowo i terminowo złożonych wniosków świadczenie wychowawcze zostanie co do zasady przyznane na cały 12-miesięczny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Od 1 lutego można to zrobić w prosty sposób przez Internet za pośrednictwem:

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj dalej Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Nowe zasady programu “Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu albo opiekunowi prawnemu dziecka w kwocie 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast wnioski w formie papierowej można składać osobiście, w siedzibie GOPS w okresie od 1 sierpnia 2019 r., od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 (w piątek wnioski nie będą przyjmowane- dzień wewnętrzny).

Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej www.gops.lipnicamurowana.pl (w zakładce dokumenty do pobrania). Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 15 lipca 2019 r.

Zachęcamy do składania wniosków w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemów bankowych (wykaz banków umożliwiających składanie wniosków elektronicznych w zakładce świadczenie wychowawcze “500+”), platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia od 1 lipca 2019 r.                  

UWAGA !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o świadczenia 500+ oraz 300+, o założenie adresu poczty elektronicznej e-mail, celem przesłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia, gdyż w powyższych sprawach nie będą wydawane decyzje przyznające świadczenie.

Informacja o świadczeniach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start „300+”.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie tut. Ośrodka, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
Wnioski o świadczenie z Programu Dobry Start można składać przez Internet za pomocą: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, jak również na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

TERMINY – OKRES ZASIŁKOWY 2018 / 2019

Świadczenia rodzinne

okres zasiłkowy od 1 listopada 2018 do 31 października 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA
do dnia 31 sierpnia do dnia 30 listopada
od dnia 1 września

do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia
od dnia 1 listopada

do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz Fundusz alimentacyjny

okres zasiłkowy od 1 października 2018 do 31 września 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA
do dnia 31 sierpnia do dnia 31 października
od dnia 1 września do dnia

30 września

do dnia 30 listopada tego roku
od dnia 1 października do

dnia 31 października

do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia

30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia danego

roku do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Program „Dobry start” (300,00 zł)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.