Archiwum kategorii: Pomoc społeczna

Poszukiwani specjaliści do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje logopedy, fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego oraz surdopedagoga do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania w/w osób, na terenie Gminy Lipnica Murowana. Zakładany termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. – 30.06.2024r. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania w/w zawodów do złożenia stosownych ofert na świadczenie usług. Termin składania ofert upływa z dniem 22.12.2023r. Poniżej do pobrania zapytania ofertowe wraz z załącznikami, w tym wzorami ofert.

Zapytanie ofertowe SUO.2.2023 wraz ze wzorem oferty – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.3.2023 wraz ze wzorem oferty – logopeda 

Zapytanie ofertowe SUO.4.2023 wraz ze wzorem oferty – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.5.2023 wraz ze wzorem oferty – surdopedagog

Zapytanie ofertowe SUO.6.2023 wraz ze wzorem oferty – fizjoterapeuta/rehabilitant medyczny

Zapytanie ofertowe SUO.7.2023 wraz ze wzorem oferty – fizjoterapeuta/rehabilitant medyczny

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje logopedy, fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego oraz surdopedagoga do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych.

 

Zapytanie ofertowe SUO.4.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.5.2022 – fizjoterapeuta / rehabilitant

Zapytanie ofertowe SUO.6.2022 – surdopedagog

Zapytanie ofertowe SUO.7.2022 – fizjoterapeuta

Zapytanie ofertowe SUO.8.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.9.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.10.2022 – rehabilitant

Zapytanie ofertowe – fizjoterapeuta/ rehabilitant medyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty