Poszukiwani specjaliści do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje logopedy, fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego oraz surdopedagoga do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania w/w osób, na terenie Gminy Lipnica Murowana. Zakładany termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. – 30.06.2024r. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania w/w zawodów do złożenia stosownych ofert na świadczenie usług. Termin składania ofert upływa z dniem 22.12.2023r. Poniżej do pobrania zapytania ofertowe wraz z załącznikami, w tym wzorami ofert.

Zapytanie ofertowe SUO.2.2023 wraz ze wzorem oferty – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.3.2023 wraz ze wzorem oferty – logopeda 

Zapytanie ofertowe SUO.4.2023 wraz ze wzorem oferty – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.5.2023 wraz ze wzorem oferty – surdopedagog

Zapytanie ofertowe SUO.6.2023 wraz ze wzorem oferty – fizjoterapeuta/rehabilitant medyczny

Zapytanie ofertowe SUO.7.2023 wraz ze wzorem oferty – fizjoterapeuta/rehabilitant medyczny