Spotkanie Wigilijne

Okres Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen radości, refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. To czas otwierania się na potrzeby drugiego człowieka. W okresie tym bardzo istotne jest dzielenie się miłością z innymi ludźmi, której moc w okresie świątecznym nabiera szczególnego znaczenia. Boże Narodzenie to okres kiedy samotność doskwiera w sposób szczególny, a osamotnienie odczuwane jest w większym stopniu. Przede wszystkim z myślą o samotnych, osamotnionych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańcach Gminy Lipnica Murowana tut. Ośrodek zorganizował po raz kolejny tradycyjne Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej, które odbyło się w niedzielę 17 grudnia.

W spotkaniu wzięli udział Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jak również inne osoby z terenu Gminy, bez względu na swój wiek. Do świątecznego stołu zasiadło około 60 osób. O przygotowanie tradycyjnych, regionalnych potraw zadbało jak co roku Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej, z Panią Przewodniczącą Krystyną Włodarczyk na czele, działające przy Kółku Rolniczym w Lipnicy Dolnej. Spotkanie było okazją do promowania regionalnych wigilijnych dań.

Wśród przybyłych gości byli: Wójt Gminy Lipnica Murowana Pan Tomasz Gromala, przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Pan Damian Gaża, proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej ks. Mariusz Jachymczak wraz z katechetą ks. Andrzejem Janiga, siostra Beata Małeczek – przełożona zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego wraz z siostrą Magdaleną Sitkowską, emerytowana Kierownik GOPS w Lipnicy Murowanej Pani Maria Kurek oraz ks. Józef Smoleń. Gospodynią uroczystości była Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Pani Monika Słowińska.

Po przywitaniu zgromadzonych gości oraz złożeniu świątecznych życzeń przez Kierownika GOPS, Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz księdza proboszcza pracownik GOPS Mariusz Dudziak odczytał tekst z Pisma Świętego nawiązujący do narodzenia Chrystusa. Następnie ks. proboszcz Mariusz Jachymczak dokonał poświęcenia opłatków, po czym uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia, by w końcu zasiąść do wigilijnego stołu. Oprawę artystyczną uroczystości przygotowały dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z rodziną Państwa Gajec, tworzącą Świętą Rodzinę. Nad oprawą artystyczną czuwała siostra Magdalena Sitkowska.

Spotkaniu towarzyszyła ciepła, miła atmosfera, pełna radości, uśmiechu i wdzięczności. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania wraz z Zespołem „Raj” z Rajbrotu. Dla każdego z uczestników przygotowana została ponadto świąteczna paczka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa serdeczne podziękowania:

  • Dyrektorowi Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej Pani Agnieszce Żołna-Zdunek za udostępnienie sali oraz nagłośnienia;
  • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej na czele z Panią Przewodniczącą Krystyną Włodarczyk za przygotowanie wigilijnych potraw;
  • Siostrze Magdalenie Sitkowskiej oraz dzieciom z Eucharystycznego Ruchu Młodych za przygotowanie pięknej oprawy artystycznej;
  • Państwu Barbarze i Ryszardowi Grzesik z firmy „Eko-Garten” za wypożyczenie choinki;
  • Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Bystrowscy” za podarowanie uszek i pierogów;
  • Dzieciom i nauczycielom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej za przygotowanie stroików świątecznych do paczek;
  • Strażakom z wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych za sprawny transport uczestników spotkania;
  • Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej za obsługę Gości przy wigilijnym stole.