Archiwum kategorii: Pomoc społeczna

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje osób do świadczenia w 2022r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie:
– terapii logopedycznej,
– rehabilitacji medycznej/fizjoterapii,
– surdopedagogiki.

Zapraszamy serdecznie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje wraz ze wzorami ofert znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych.

Zapytanie ofertowe nr 1 (terapia logopedyczna)

Zapytanie ofertowe nr 2 (rehabilitacja medyczna/fizjoterapia)

Zapytanie ofertowe nr 3 (surdopedagogika)

Zapytanie ofertowe nr 4 (terapia logopedyczna)

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych – rekrutacja

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje specjalisty w zakresie terapii logopedycznej, rehabilitacji medycznej/fizjoterapii oraz surdopedagogiki do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych.

 

Zapytanie ofertowe – terapia logopedyczna

Zapytanie ofertowe 2 – terapia logopedyczna

Zapytanie ofertowe – rehabilitacja medyczna / fizjoterapia

Zapytanie ofertowe – surdopedagogika

Informacja o wznowieniu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stosownie do instrukcji Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja br. w związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia, a także biorąc pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 czerwca br. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostaje wznowione. Usługi będą realizowane w pełnym zakresie (jak do tej pory) w rodzinach wymagających tego rodzaju wsparcia, które wyrażą zgodę na świadczenie usług, pomimo stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Świadczenie usług musi odbywać się z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezwzględnym przestrzeganiu procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.
Informuje się jednocześnie, iż rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie własnego dziecka, będącego świadczeniobiorcą usług. Środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne itp.) w ramach w/w usług dla dziecka zapewniają rodzice we własnym zakresie.