Archiwum kategorii: Pomoc społeczna

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Święta Bożego Narodzenia są okresem szczególnym dla każdego człowieka. Jest to czas dobroci i serdeczności wobec innych ludzi. Jest to przede wszystkim czas radości z przyjścia na świat Syna Bożego. W tym wyjątkowym okresie żadna osoba nie powinna czuć się osamotniona. Jakże ważną rolę w te Święta odgrywa bliskość drugiej osoby oraz ciepłe i życzliwe słowa padające z jej ust. Słowa te niejednokrotnie mają ogromną moc duchowej przemiany. Pozwalają one wlać nadzieję w serce każdej osoby.
Z myślą o samotnych i osamotnionych mieszkańcach Gminy Lipnica Murowana tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował po raz kolejny Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Stało się ono okazją do przeżywania Świąt w gronie innych osób, jak również okazją do wspólnych rozmów przy wigilijnym stole.
Tegoroczne spotkanie odbyło się w niedzielę 16 grudnia. Uczestniczyli w nim Podopieczni Ośrodka, a także inne osoby, którym pojęcie samotności czy osamotnienia nie jest obce. Przy świątecznym stole zasiadło ponad 80 osób. Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Damian Gaża, Sekretarz Gminy Danuta Musiał, Proboszcz Parafii w Lipnicy Murowanej ks. Mariusz Jachymczak, ks. Łukasz Mikoś, s. Renata Kolada, s. Dorota Kędziora, Dyrektor Gminnego Domu Kultury Agnieszka Żołna-Zdunek. Gospodarzem uroczystości była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Maria Kurek.
W wigilijny nastrój wprowadziła zgromadzonych grupa dzieci, która pod przewodnictwem s. Doroty Kędziora przygotowała oprawę artystyczną. Nawiązywała ona do narodzin Chrystusa i przedstawiała m.in. przekraczanie bram niebios, strzeżonych przez archanioła Michała i św. Piotra. Oprawę uwiecznił na nagraniu ks. Józef Smoleń. Po odczytaniu tekstu z Pisma Świętego oraz poświęceniu opłatków, zgromadzone osoby przystąpiły do składania sobie serdecznych życzeń płynących z głębi serca, by w końcu zasiąść przy wigilijnym stole. Znalazły się na nim tradycyjne potrawy, m.in. barszcz czerwony z uszkami, ziemniaki ze smażoną rybą i grochem czy krokiety z kapustą.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa serdeczne podziękowania Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Bystrowscy” za podarowanie uszek i pierogów, Państwu Barbarze i Ryszardowi Grzesik z firmy „Eko-Garten” za podarowanie choinki, dyrekcji Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za udostępnienie sali oraz nagłośnienia, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej za przygotowanie wigilijnych potraw, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej za przygotowanie części artystycznej oraz stroków, a także kierowcom Ochotniczej Straży Pożarnej za sprawny transport uczestników spotkania.
Spotkaniu wigilijnemu towarzyszyła ciepła, miła atmosfera, pełna radości, uśmiechu i wzajemnej wdzięczności. Z pewnością stało się ono okazją do napełnienia serca nadzieją i miłością do drugiego człowieka, które są tak bardzo istotne w codziennym życiu.

 

GALERIA