Archiwum kategorii: Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – kolejne zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – usługi opieki wytchnieniowej

Przedłużenie naboru wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz “Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż przedłuża się nabór wniosków osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do dnia 16.02.2022r.

Szczegółowe informacje poniżej:

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

ZAŁĄCZNIKI:

Usługi opieki wytchnieniowej – zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – usługi opieki wytchnieniowej

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, celem czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Czytaj dalej Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022