Poszukiwany neurologopeda oraz fizjoterapeuta/rehabilitant

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych usługi powyższe muszą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej i/lub fizjoterapeuty. Ponadto osoby te muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert.

Poniżej zapytania ofertowe wraz ze wzorem oferty oraz wymaganymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe – neurologopeda
Zapytanie ofertowe – fizjoterapeuta/rehabilitant

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż zarządzeniem nr 021.1.2024 Kierownika tut. Ośrodka z dnia 3 stycznia 2024r. dzień 29 marca 2024r. (Wielki Piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024r.

loading