Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkich Klientów oraz Podopiecznych na swoją oficjalną stronę internetową. Mamy nadzieję, iż okaże się ona przydatna w życiu codziennym i ułatwi ona Państwu kontakt z Ośrodkiem.

Na stronie zamieszczono szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z poszczególnych form świadczeń, tj. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (w tym pomocy żywnościowej w ramach „PO PŻ 2014-2020”), świadczeń rodzinnych, wychowawczych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawiera ona również informacje dotyczące zasad przyznawania Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, uprawnień przysługujących kobietom i rodzinom w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz informacje dotyczące realizowanego obecnie projektu socjalnego „Senior = Junior”. Nie zabrakło również informacji na temat obowiązujących kryteriów dochodowych w poszczególnych rodzajach świadczeń czy kwot poszczególnych świadczeń i zasiłków.

W zakładce „Ważne adresy” zamieszczono szczegółowe dane kontaktowe do istotnych instytucji i placówek. Zakładka „Akty prawne” zawiera wykaz najważniejszych ustaw i rozporządzeń (do pobrania w formacie PDF; bezpłatny program do czytania niniejszego formatu plików dostępny na stronie https://get.adobe.com/pl/reader). Akty prawne będą naturalnie z biegiem czasu aktualizowane. Bieżące wersje wszelkich aktów prawnych zawsze jednak można sprawdzić na stronie http://isap.sejm.gov.pl. Z kolei w zakładce „Dokumenty do pobrania” udostępniono wszelkie wnioski oraz załączniki niezbędne do ubiegania się o ustalenie prawa do danego świadczenia.

W przypadku trudności ze znalezieniem konkretnych informacji można skorzystać z opcji wyszukiwania dostępnej na stronie. Zachęcamy również do subskrypcji witryny, celem pozyskiwania na bieżąco na swoją skrzynkę mailową informacji z tut. GOPS-u.

Niniejsza strona będzie w miarę możliwości z upływem czasu uzupełniana o nowe informacje czy możliwości funkcjonalne.

loading