oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły, szkoły wyższej