Deklaracja uczestnictwa w projekcie + oświadczenie