Oświadczenie kandydata (kandydatki) do pełnienia funkcji rodziny wspierającej