Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej