Oświadczenie uczestnika projektu ”Czas na aktywność” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych