oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z gospodarstwa rolnego-min