Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego członka gospodarstwa domowego